Τρίτη, Ιουνίου 16, 2009

Εισηγήσεις για αγορά βιβλίου/οπτικοακουστικού υλικού

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου ξεκίνησε την λειτουργία του Γραφείου Ανάπτυξης Συλλογής. Ένας από τους στόχους της λειτουργίας του Γραφείου αυτού είναι ο εμπλουτισμός της συλλογής της Βιβλιοθήκης σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος. Για τον λόγο αυτό η ΒΠΚ δέχεται εισηγήσεις από όλους τους χρήστες της για την αγορά υλικού που δεν ανήκει στο διδακτικό/ερευνητικό πεδίο των τμημάτων του Πανεπιστημίου και καλύπτει θέματα γενικού ενδιαφέροντος.

Στην διεύθυνση http://library.ucy.ac.cy/acquisitions/online_bksuggestion_gr.htm
μπορείτε να δείτε την φόρμα εισηγήσεων για αγορά βιβλίου/οπτικοακουστικού υλικού. Είναι σημαντικό όπως αναφέρεται και στην φόρμα εισηγήσεων, να βεβαιωθείτε ότι το προτεινόμενο υλικό δεν υπάρχει στην συλλογή της ΒΠΚ και επίσης να συμπληρώνονται τα απαραίτητα στοιχεία. Όλες οι εισηγήσεις θα αξιολογούνται από την Επιτροπή Ανάπτυξης Συλλογής της ΒΠΚ η οποία συνεδριάζει εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μηνός και ακολούθως θα τυγχάνετε ενημέρωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την Χαρούλα Δημητρίου, Υπεύθυνη Γραφείου Ανάπτυξης Συλλογής στην διεύθυνση hara@ucy.ac.cy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών