Τρίτη, Νοεμβρίου 24, 2009

Εκθεση βιβλίου με θέμα EFQM και ISO

Η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου επιδιώκει τη διάκριση «Αναγνώριση για Αριστεία» (Recognized for Excellence) από τον οργανισμό European Foundation for Quality Management (EFQM). Η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου θα αξιολογηθεί από ομάδα εγκεκριμένων αξιολογητών του EFQM στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2009.

Με την ευκαιρία της επικείμενης αξιολόγησης, η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου οργανώνει δεκαπενθήμερη έκθεση βιβλίου με θέμα EFQM και Διεθνή Πρότυπα Ποιότητας (ISO). Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 23 Νοεμβρίου μέχρι και τις 7 Δεκεμβρίου 2009.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών