Πέμπτη, Μαρτίου 22, 2012

Μετρώντας την άποψή σας βελτιώνουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας!
Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει το Πανεπιστήμιο Κύπρου για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η Βιβλιοθήκη επαναλαμβάνει για δεύτερη φορά την έρευνα LibQUAL+®.

Σκοπός είναι η μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης σας σε θέματα:

-       Πρόσβασης σε επιστημονικές πηγές πληροφόρησης
-       Επίπεδο εξυπηρέτησης από το προσωπικό
-       Κτηριακές εγκαταστάσεις, κ.ά.

Η πρώτη έρευνα LibQUAL+®  πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2009 και τα αποτελέσματα της συνέβαλαν καθοριστικά στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της Βιβλιοθήκης με βάση τις δικές σας ανάγκες.
Ενδεικτικά αναφέρονται:

·        η εφαρμογή του θεσμού Βιβλιοθηκονόμου-Συνδέσμου (Liaison) για κάθε Ακαδημαϊκό Τμήμα
·        η οργάνωση σεμιναρίων Πληροφοριακής Παιδείας
·        η στελέχωση με σταθερό και προσοντούχο προσωπικό κατά τις απογευματινές/νυκτερινές βάρδιες, κ.ά.

Η δική σας ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία προώθησης αλλαγών, διαφοροποίησης προτεραιοτήτων, καθώς και στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης της Βιβλιοθήκης, αποκτά καθοριστική σημασία.


Παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο (περίπου 8 λεπτά) για τη συμπλήρωση του πιο κάτω ερωτηματολογίου υπό την ιδιότητά σας ως φοιτητής/τρια, ακαδημαϊκό ή διοικητικό προσωπικό.
Η έρευνα θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Απριλίου 2012, είναι ανώνυμη και περιλαμβάνει κλήρωση δώρων μεταξύ των φοιτητών που συμμετέχουν. 

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας !!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών