Τρίτη, Οκτωβρίου 23, 2012

Σπάνιες εκδόσεις έγιναν ψηφιακές

 
Μια σημαντική διαδικτυακή βιβλιοθήκη από παλαιότυπα, τα οποία κεντρίζουν το ερευνητικό ενδιαφέρον, απέκτησε το υπουργείο Παιδείας με τη βοήθεια των 46 δημόσιων βιβλιοθηκών της χώρας, μεταξύ των οποίων η Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων και η Βιβλιοθήκη Κόνιτσας.
 
Η ψηφιακή βιβλιοθήκη, που αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη για τους χρήστες, για την προστασία των βιβλίων και για τις ίδιες τις βιβλιοθήκες, έγινε πραγματικότητα χάρη στο ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο: «Ψηφιοποίηση Υλικού Δημόσιων Βιβλιοθηκών», με προϋπολογισμό 5,6 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο του έργου, ψηφιοποιήθηκαν συνολικά 16.200.000 σελίδες, που αντιστοιχούν σε 41.444 τίτλους βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών, χαρτών, εγγράφων, χειρογράφων.

Από το υλικό της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων, ψηφιοποιήθηκαν τελικά, κατά προτεραιότητα, 1.916.649 σελίδες. Οι σελίδες αυτές αντιστοιχούν σε 4.271 βιβλία, 255 περιοδικά δημοσιεύματα και δύο χάρτες, με παλαιότερο το βιβλίο του Στέφανου Βυζάντιου «Περί Πόλεων (De Urbibus)», έκδοση Βενετίας από τον Άλδο Μανούτιο, πρώτη έκδοση και σπανιότατη.

Τα κριτήρια για την επιλογή του προς ψηφιοποίηση υλικού αφορούσαν βιβλιακό υλικό: μοναδικό ή σπάνιο, ευπαθές που η συχνή του χρήση προκαλεί φθορά, υλικό με αυξημένη ζήτηση, με ιδιαίτερη πληροφοριακή αξία στην τοπική κοινωνία, με ιδιαίτερη εκπαιδευτική, ερευνητική και πληροφοριακή χρησιμότητα, ελεύθερο από θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας που δημιουργεί νέους δυνητικούς χρήστες. Σημειωτέον ότι η Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων διαθέτει από τις πλουσιότερες συλλογές της χώρας σε παλαιότυπα και σπάνια τεκμήρια, αρκετές από τις οποίες προέρχονται από δωρεές (Οικονόμου, Πάλλη, Σούλη, Λάμπρου κ.α.).
Το ψηφιοποιημένο υλικό είναι διαθέσιμο από τη διαδικτυακή πύλη του υπουργείου Παιδείας http://publiclibs.ypepth.gr/, ενώ επίκειται η σύνδεση της ψηφιακής αυτής βάσης με την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana, τη ψηφιακή βιβλιοθήκη για την επιστήμη και τον πολιτισμό της Ευρώπης.
 
Πηγή:www.agon.gr
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών