Πέμπτη, Νοεμβρίου 29, 2012

Ενωμένη η ΕΕ για θέσπιση ορίων πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν τους τυφλούς

 

Σχέδια για μελλοντική θέσπιση ενός δεσμευτικού νομικού οργάνου

 


Το Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΕΕ υιοθέτησε την απόφαση της Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων (Κορεπέρ Ι), για στήριξη ενός νομοθετικού οργάνου που θα περιορίζει τα αποκλειστικά πνευματικά δικαιώματα επί λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων, όταν πρόκειται για περιπτώσεις τυφλών και ατόμων με οπτικές δυσλειτουργίες. Μια μελλοντική θέσπιση ενός δεσμευτικού νομικού οργάνου αναμένεται να τους παράσχει ευκολότερη και φθηνότερη πρόσβαση στα κείμενα αυτά. Η συμφωνία από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, η οποία επιτεύχθηκε στη διήμερη συνάντηση του Συμβουλίου αντικατοπτρίζει την προτεραιότητα που η Κυπριακή Προεδρία δίνει σε αυτό το θέμα.

Το δεσμευτικό νομικό όργανο θα έχει ως σκοπό να περιορίσει τις υποχρεώσεις που εγείρονται γύρω από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όταν ένα έργο έχει μεταφραστεί και αποδίδεται σε συστήματα γραφής για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης.

Με αυτό τον τρόπο αναμένεται ότι, με σχεδόν καμία ουσιαστική υποχρέωση απόδοσης πνευματικών δικαιωμάτων, περισσότερα και φθηνότερα λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα θα είναι προσβάσιμα σε άτομα με προβλήματα όρασης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Κορεπέρ Ι στις Βρυξέλλες στις 7 Νοεμβρίου, η Κυπριακή Προεδρία πέτυχε να κατευνάσει τις επιφυλάξεις που κάποια κράτη μέλη είχαν διατυπώσει σχετικά με τη δεσμευτική φύση του προτεινόμενου νομικού οργάνου και να διασφαλίσει την υποστήριξη και των 27, με αποτέλεσμα την ένθερμη υιοθέτησή του στο διήμερο Συμβούλιο.

Αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπου τα κράτη μέλη της ΕΕ υποστηρίζουν τέτοια υποχρεωτική απαλλαγή από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο δεσμευτικής παγκόσμιας νομικής πράξης.


Διευκόλυνση διαπραγματεύσεων

Η προώθηση μιας δεσμευτικής συνθήκης σχετικά με τους περιορισμούς και τις εξαιρέσεις για άτομα με προβλήματα όρασης και άτομα με ειδικές ανάγκες για την εκτύπωση, αποτελεί προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας, η οποία αναμένει ότι η απόφαση του Συμβουλίου θα διευκολύνει τις διεθνείς διαπραγματεύσεις στο ζήτημα αυτό, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια των εργασιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organization, WIPO).

Η ΕΕ αναμένεται να στηρίξει τη μελλοντική θέσπιση του δεσμευτικού αυτού νομοθετήματος κατά τη διάρκεια της 42ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του WIPO στη Γενεύη, στις 17-18 Δεκέμβριου 2012, όπου και θα αξιολογηθεί το κείμενο, ώστε να παρθεί μια απόφαση για το αν θα συγκαλεστεί διπλωματική διάσκεψη το 2013 ή όχι.

Ο WIPO είναι μία από τις 16 εξειδικευμένες υπηρεσίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ιδρύθηκε το 1967 για να «ενθαρρύνει τη δημιουργική δραστηριότητα» και «να προωθήσει την πνευματική ιδιοκτησία διεθνώς». Προς το παρόν 184 χώρες έχουν ενταχθεί στον Οργανισμό, ο οποίος διαχειρίζεται 24 διεθνείς συνθήκες και η έδρα του βρίσκεται στη Γενεύη.

Πηγή: www.philenews.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών