Παρασκευή, Νοεμβρίου 02, 2012

Η Ιρλανδία ανακοινώνει εθνική πολιτική για την Ανοικτή Πρόσβαση

 
 
 
Μέσα στον Οκτώβριο, ο Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας της Ιρλανδίας, Seán Sherlock ανακοίνωσε την εθνική Πολιτική για την Ανοικτή Πρόσβαση στην Ιρλανδία. Στόχος της πολιτικής αυτής είναι να διευκολύνει την πρόσβαση στα αποτελέσματα της δημόσιας χρηματοδοτούμενης έρευνας. Η πολιτική ακολουθεί τον “πράσινο δρόμο” (ή αυτoαρχειοθέτηση σε ηλεκτρονικά αποθετήρια) και ενθαρρύνει τον “χρυσό δρόμο” σχετικά με την πρόσβαση στις περιοδικές επιστημονικές δημοσιεύσεις.
 
Η εθνική πολιτική της Ιρλανδίας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να υποστηρίζει την παγκόσμια ροή της πληροφορίας και να συμβάλλει στην καινοτομία μέσα από την αποτελεσματική μεταφορά της γνώσης, τη διάδοση της καινοτομίας και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της δημόσιας χρηματοδοτούμενης έρευνας με διαφάνεια και εγκυρότητα. Η πολιτική αυτή ευθυγραμμίζεται με την ευρωπαϊκή πολιτική για το νέο πρόγραμμα Horizon 2020 για την Έρευνα και την Καινοτομία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο από άλλες χώρες για την ανάπτυξη εθνικών πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση.
 
‘Ήδη επτά πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ιρλανδία παρέχουν ανοικτά τις δημοσιεύσεις τους μέσω μιας ενιαίας πύλης (www. rian.ie). To Rian αποτελεί μια πολύτιμη διεθνή βάση επιστημονικών δεδομένων για ερευνητές, επιχειρήσεις και ακαδημαϊκούς, καθώς συλλέγει τις δημοσιεύσεις από τα αποθετήρια των πανεπιστημίων και τις διαθέτει με ανοικτή πρόσβαση. Παράλληλα, πλήθος απο άλλους φορείς διατηρούν ανοικτά ανοικτά αποθετήρια για τις δημοσιεύσεις τους.
Το επόμενο βήμα της εθνικής επιτροπής θα είναι ο σχεδιασμός βιώσιμων ερευνητικών υποδομών ανοικτής πρόσβασης. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί κανείς να διαβάσει εδώ.
 
Πηγή: The Irish Times, www.openaccess.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών