Δευτέρα, Δεκεμβρίου 17, 2012

Open Access Tracker: Ένα διαδικτυακό εργαλείο για την Ανοικτή Πρόσβαση στις χώρες της Μεσογείου

 
Το ευρωπαϊκό έργο MedOANet παρουσιάζει τον Open Access Tracker (Ιχνηλάτη Ανοικτής Πρόσβασης),ένα διαδικτυακό εργαλείο που μας μεταφέρει στις χώρες της Μεσογείου (Ελλάδα,Τουρκία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία) για να παρακολουθήσουμε την Ανοικτή Πρόσβαση και πως εφαρμόζεται σε κάθε μία από αυτές.
 
Με στόχο να παρέχει ένα κεντρικό σημείο που διαθέτει στοιχεία για τις δραστηριότητες Ανοικτής Πρόσβασης στις έξι μεσογειακές χώρες, ο Οpen Access Tracker προσφέρει μια οπτικοκοποιημένη εμπειρία πλοήγησης στους χρήστες του και συγκεντρωτικά στοιχεία για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων Ανοικτής Πρόσβασης που λαμβάνουν χώρα στις έξι χώρες της Μεσογείου.
 
Το διαδικτυακό εργαλείο του Open Access Tracker αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του MedOAnet (Mediterranean Open Access Network), ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το FP7, που έχει στόχο να εμπλουτίζει τις υπάρχουσες πολιτικές, στρατηγικές και δομές για την Ανοικτή Πρόσβαση και να συμβάλλει στην εφαρμογή νέων πολιτικών για τις έξι Μεσογειακές χώρες. Το MedOANet, που σχεδιάστηκε και συντονίζεται από το Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ),εντάσσεται στο πλαίσιο συστηματικών δράσεων του φορέα για την προώθηση και την εφαρμογή της Ανοικτής Πρόσβασης στη χώρα μας, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας.
 
Ο Tracker συλλέγει πληροφορίες από καθιερωμένα ευρετήρια, όπως τα DOAJ, SHERPA/RoMEO, SHERPA/Juliet, OpenDOAR, ROARMAP για να συγκεντρώσει τα μεταδεδομένα από περιοδικά ανοικτής πρόσβασης, αποθετήρια και άλλες υποδομές που προσφέρουν ανοικτή πρόσβαση. Ταυτόχρονα, δημιουργεί ένα προφίλ για κάθε χώρα, το οποίο διαθέτει σημαντικά στοιχεία και στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές ανοικτής πρόσβασης που εφαρμόζονται στις χώρες αυτές απο φορείς διεξαγωγής και χρηματοδότες της έρευνας.
 
Τα αποτελέσματα αυτά οπτικοποιούνται και έτσι ο χρήστης δεν έχει μόνο πρόσβαση σε σημαντική πληροφορία, αλλά έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί στον χάρτη της Ανοικτής Πρόσβασης και να αναζητήσει επιστημονικές δημοσιεύσεις που διατίθενται ανοικτά. Η αναζήτηση όπως και η πλοήγηση μπορεί να γίνει ανά χώρα, ανά έτος ανά λέξη κλειδί.
 
Με αυτόν τον τρόπο ο Open Access Tracker αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει την καταχώρηση στοιχείων για τις πηγές Ανοικτής Πρόσβασης (π.χ. περιοδικά, αποθετήρια, πολιτικές Ανοικτής Πρόσβασης) στα καθιερωμένα ευρετήρια, και συνεπώς να συγκεντρώνεται ακριβής πληροφορία αναφορικά με την κατάσταση της Ανοικτής Πρόσβασης στις έξι χώρες, τόσο σε γενικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της κάθε χώρας ξεχωριστά. Καθώς ο Open Access Tracker εμπλουτίζεται σε συνεχή βάση, παράλληλα με την εξέλιξη της Ανοικτής Πρόσβασης, αναμένουμε να παρακολουθήσουμε σε πραγματικό χρόνο την ετήσια αύξηση των πηγών Ανοικτής Πρόσβασης.
 
Πηγή: openaccess.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών