Πέμπτη, Φεβρουαρίου 14, 2013

The Structure of a Medieval Manuscript

 
 
For more than a thousand years all manuscripts were written and illustrated by hand. By the Middle Ages, books were being made by folding sheets of parchment, arranging them into gatherings, and assembling and binding them together. This animation from the Getty Museum illustrates how medieval books were constructed--a feat of engineering that remains essentially the same today.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών