Δευτέρα, Μαρτίου 11, 2013

Η Uni Systems εκσυγχρονίζει τη Βιβλιοθήκη Panitza στη Βουλγαρία

 
Το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας εμπιστεύθηκε τη Uni Systems για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών διαχείρισης υλικού της βιβλιοθήκης Panitza του Πανεπιστημίου, μέσω RFID συστήματος.
 
Η πρόκληση του μεγάλου αριθμού διαφορετικών τεκμηρίων στη βιβλιοθήκη Panitza, 105,000 βιβλίων, 72,000 ηλεκτρονικών βιβλίων, περισσότερων από 10,000 εκτυπώσεων, 36,000 τίτλων ηλεκτρονικών εφημερίδων, περιοδικών και εφημερίδων, οπτικοακουστικού υλικού και πολλών ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, δημιούργησαν ανάγκες ευέλικτης και ταχύτερης διαχείρισης του συνόλου του υλικού.
Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της βιβλιοθήκης Panitza, αντιμετωπίστηκαν με την αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος ηλεκτρομαγνητικής τεχνολογίας με τελευταίας τεχνολογίας λύση RFID της Bibliotheca, στο πλαίσιο ενός έργου που περιελάμβανε υποδομή και λογισμικό της Bibliotheca, με υπηρεσίες υλοποίησης από τη Uni Systems.
Το σύστημα που εγκαταστάθηκε περιελάμβανε το απαραίτητο υλικό για το δανεισμό, την επιστροφή, την απογραφή την ασφάλεια και εν γένει τη διαχείριση του υλικού, με βασικό πλεονέκτημα την προσαρμογή του σε συγκεκριμένες ανάγκες της Βιβλιοθήκης Panitza.
 
Η κυρία Sophia Katsarska, Διευθύντρια της Panitza Library, δήλωσε για την υλοποίηση:
 
«Είμαστε ιδιαιτέρως ευχαριστημένοι με το ολοκληρωμένο σύστημα που παρέδωσε στη Βιβλιοθήκη Panitza η Uni Systems. Με ερείσματα τον επαγγελματισμό των στελεχών της και την αποτελεσματική υποστήριξη που λάβαμε σε όλη τη διάρκεια της RFID υλοποίησης, το έργο ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος. Η επιλογή μας να συνεργαστούμε με τη Uni Systems ήταν συνάρτηση της πρότασής της, η οποία ανταποκρινόταν πλήρως στις ανάγκες της Βιβλιοθήκης μας, του σύντομου χρόνου παράδοσης, της απρόσκοπτης διασύνδεσης του νέου συστήματος με το υπάρχον, καθώς και η αποδεδειγμένη εμπειρία της Εταιρείας στην υλοποίηση αντίστοιχων RFID έργων.»
 
Η Uni Systems επενδύει στα συστήματα βιβλιοθηκών, μουσείων και ιστορικών αρχείων από το 1997, έχοντας υλοποιήσει κάποια από τα σημαντικότερα έργα στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.
 
Σχετικά με τη Uni Systems:
 
Η Uni Systems, μέλος του Ομίλου Quest, συγκαταλέγεται στις πλέον αξιόπιστες εταιρείες παροχής Ολοκληρωμένων Λύσεων και Υπηρεσιών ΤΠΕ της ευρύτερης ΝΑ και Κεντρικής Ευρώπης, αποτελώντας στρατηγικό εταίρο Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, οργανισμών Δημοσίου, Τηλεπικοινωνιακών παρόχων και επιχειρήσεων. Με περισσότερα από 480 εξειδικευμένα στελέχη και θυγατρικές εταιρείες στο Βέλγιο, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία και στην Κύπρο, επενδύει έμπρακτα στην Ευρωπαϊκή προοπτική της, επιδεικνύοντας εξαιρετική αξιοπιστία και ευρύ χαρτοφυλάκιο επιτυχιών και βέλτιστων πρακτικών.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο
 
Πηγή: www.imerisia.gr
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών