Τρίτη, Απριλίου 16, 2013

20 παραδείγματα λογοτεχνικών γκραφίτι

 
Κάνοντας τους δρόμους λίγο πιο έξυπνους: πόσα από αυτά αναγνωρίζετε;                                                                                                   

       

1.
Magnify Image


2.
 
Magnify Image


3.
 
Magnify Image


4.
 
Magnify Image


5.
 
Magnify Image


6.
 
Magnify Image


7.
 
Magnify Image


8.
 
Magnify Image


9.
Magnify Image
10.
 
Magnify Image


11.
 
Magnify Image


12.
 
Magnify Image


13.
 
Magnify Image


14.
 
Magnify Image


15.
 
Magnify Image


16.
 
Magnify Image


17.
18.
 
Magnify Image


19.
 
Magnify Image


20.
 
Magnify Image


 
Απαντήσεις:
 
1. Kurt Vonnegut, "Slaughterhouse Five"
2. Antoine de Saint-Exupéry, "The Little Prince"
3.T.S. Eliot, "The Waste Land"
4. F. Scott Fitzgerald, "The Great Gatsby"
5. George Orwell, "Animal Farm"
6. Margaret Atwood, "The Handmaid's Tale"
7. J. R. R. Tolkien, "The Fellowship of the Ring"
8. Thomas Pynchon, "The Crying of Lot 49"
9. William Shakespeare, "Macbeth"
10. William Blake, "The Marriage of Heaven and Hell
11. Emily Dickinson, "I'm Nobody! Who are you?"
12. William Carlos Williams, "Red Wheelbarrow"
13. Edgar Allan Poe, "A Dream Within a Dream"
14. Lewis Carroll, "Alice in Wonderland"
15. Allen Ginsberg, "Howl"
16. William Shakespeare, "Sonnet 116"
17. Joseph Heller, "Catch-22"
18. J. R. R. Tolkien, "The Fellowship of the Ring"
19. George Orwell, "1984"
20. Richard Adams, "Watership Down"


Πηγή: www.buzzfeed.com,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών