Δευτέρα, Απριλίου 22, 2013

The Last Bookshop
The Last Bookshop imagines a future where physical books have died out.

One day, a small boy's holographic entertainment fails, so he heads out to explore the streets of abandoned shops outside. Down a forgotten alley he discovers the last ever bookshop. And inside, an ancient shopkeeper has been waiting over 25 years for a customer...

Produced by The Bakery in the South-East of England, filming took place in 2011, with post-production completed in 2012. The music was composed by Owen Hewson and performed by Arlet.

Veteran actor Alfred Hoffman stars alongside youthful co-star Joe Holgate.

It is written by Richard Dadd, who also co-directs alongside Dan Fryer.

Source: www.the-digital-reader.com 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών