Πέμπτη, Μαΐου 09, 2013

Το διαδικτυακό περιβάλλον ηλεκτρονικών εκδόσεων του ΕΚΤ διαθέσιμο και στην αγγλική

 
Το νέο διαδικτυακό περιβάλλον των ηλεκτρονικών εκδόσεων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (http://epublishing.ekt.gr) διατίθεται πλέον και στην αγγλική γλώσσα, δίνοντας τη δυνατότητα και στο διεθνές κοινό να πλοηγηθεί στις ανοικτές επιστημονικές εκδόσεις που αναπτύσσει ο φορέας. To EKT ePublishing που λειτουργεί από τον Μάρτιο, αποτελεί την ηλεκτρονική στέγη των υπηρεσιών ηλεκτρονικών εκδόσεων του ΕΚΤ και φιλοξενεί σήμερα περισσότερες από 2000 δημοσιεύσεις από έγκριτα περιοδικά, πλήθος ηλεκτρονικά βιβλία και πρακτικά συνεδρίων για μία ποικιλία επιστημονικών πεδίων.
Οι επισκέπτες μπορούν να πλοηγηθούν σε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής επιστημονικής παραγωγής και να αναζητήσουν έγκριτο επιστημονικό υλικό από τον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών, τις φυσικές, γεωργικές και κοινωνικές επιστήμες, υλικό που εμπλουτίζεται παράλληλα με τις εκδοτικές συνεργασίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Καθώς μεγάλο μέρος της επιστημονικής παραγωγής (περιοδικά, άρθρα, ηλεκτρονικά βιβλία) που μπορεί να αναζητήσει κανείς στο ΕΚΤ ePublishing βρίσκονται στην αγγλική γλώσσα, κρίθηκε αναγκαία η διάθεση της δικτυακής πύλης και στην αγγλική ώστε να συμβάλλει τόσο στην αύξηση της απήχησης και αναγνωσιμότητας των εκδόσεων αλλά και στην ανάδειξη έγκριτου ελληνικού επιστημονικού περιεχομένου στη διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα.
Οι περιοδικές εκδόσεις ανοικτής πρόσβασης που διατίθενται από το διαδικτυακό περιβάλλον του ePublishing, είναι αποτέλεσμα των υπηρεσιών ηλεκτρονικών εκδόσεων που αναπτύσσει το ΕΚΤ, για τις οποίες μπορεί κανείς να πληροφορηθεί στο http://epublishing.ekt.gr/el/5696. Οι ηλεκτρονικές εκδόσεις αυτές απολαμβάνουν σήμερα μεγάλη επισκεψιμότητα τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Χαρακτηριστικά, μέσα στον τελευταίο μήνα (Μάρτιο) η πύλη του ΕΚΤ ePublishing είχε πάνω από 2000 μοναδικούς επισκέπτες, μεγάλο μέρος των οποίων προέρχεται από χώρες του εξωτερικού όπως Ιταλία, ΗΠΑ, Γερμανία. Ωστόσο, εντυπωσιακά είναι και τα ποσοστά επισκεψιμότητας από χώρες του εξωτερικού για τις επιμέρους περιοδικές εκδόσεις που αναπτύσσει το ΕΚΤ σε περιβάλλοντα διαχείρισης της εκδοτικής διαδικασίας. Έτσι, ολοκληρώνοντας το δίγλωσσο περιβάλλον του ΕΚΤ ePublishing, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης πραγματοποιεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα τόσο για τη συγκέντρωση όσο και για τη διεθνοποίηση της ελληνικής επιστημονικής παραγωγής.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών