Τετάρτη, Μαΐου 22, 2013

H UNESCO εφαρμόζει πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης

 
Μέσα στον Ιούλιο του 2013, η UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) θα διαθέσει εκατοντάδες ψηφιακά αρχεία (εκδόσεις, μελέτες, δημοσιεύσεις κ.ά) ανοικτά στο κοινό του διαδικτύου.
Μετά από την απόφαση που έλαβε η Διευθύνουσα Επιτροπή της UNESCO τον Απρίλιο, ο οργανισμός γίνεται το πρώτο μέλος του ΟΗΕ που εφαρμόζει την πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης στις δημοσιεύσεις του. Σύμφωνα με τη πολιτική αυτή, ο καθένας θα μπορεί να αποθηκεύει, να μεταφράζει, να προσαρμόζει, να μοιράζεται και να επαναχρησιμοποιεί δεδομένα και δημοσιεύσεις της UNESCO, χωρίς κόστος. Το πλήρες κείμενο της πολιτικής Ανοικτής Πρόσβασης που ακολουθεί η UNESCO είναι διαθέσιμο από τον δικτυακό τόπο του οργανισμού (εδώ).
Σχετικά με αυτές τις εξελίξεις, εκπρόσωπος του οργανισμού δηλώνει “η ευρεία πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας είναι μία κατάκτηση που έχει πυροδοτήσει την πρόοδο στον τομέα της εκπαίδευσης, της επιστήμης και του πολιτισμού, καθώς διευκολύνει τους ερευνητές, τους σχεδιαστές πολιτικής και το ευρύ κοινό να χτίσουν πάνω στην υπάρχουσα γνώση. Ως διακυβερνητικός οργανισμός, η UNESCO έχει θεμελιώδη υποχρέωση να διαβεβαιώσει ότι η ψηφιακή παραγωγή του οργανισμού, τα δεδομένα, οι πηγές και οι μελέτες θα καταστούν διαθέσιμα σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου κοινού”.
Η πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης που θα ακολουθήσει ο οργανισμός, θα επιτρέπει την ελεύθερη χρήση της επιστημονικής παραγωγής του οργανισμού  μέσα από άδειες ανοικτού περιεχομένου που θέτουν ως μοναδική προϋπόθεση την αναφορά στον συγγραφέα της έκδοσης και στην UNESCO. Έτσι, μέσα στις επόμενες εβδομάδες κιόλας, θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το αποθετήριο της UNESCO, ένα πολύγλωσσο περιβάλλον μέσα από το οποίο θα εξασφαλίζεται η ανοικτή πρόσβαση στην ψηφιακή παραγωγή του οργανισμού.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών