Τρίτη, Μαΐου 20, 2014

Το Met παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε 400.000 ψηφιακές εικόνες


Ερευνητές, εκδότες, φοιτητές, καλλιτέχνες μπορούν να χρησιμοποιήσου ελεύθερα αυτό το τεράστιο οπτικό αρχείο

Magnify Image
Lock, 18th century, French, gilt bronze, 7 x 8 inches (New York: Metropolitian Museum of Art, Gift of J. Pierpont Morgan, 1906

 
Ο Thomas P. Campbell,  Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος του The Metropolitan Museum of Art, ανακοίνωσε σήμερα ότι περισσότερα από 400.000 υψηλής ανάλυσης ψηφιακές εικόνες που ανήκουν στην παγκοσμίου φήμης συλλογή του Μουσείου μπορούν να μεταφορτωθούν απευθείας από την ιστοσελίδα του Μουσείου για μη εμπορική χρήση - συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών δημοσιεύσεων σε οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την άδεια του Μουσείου και χωρίς αμοιβή. Ο αριθμός των διαθέσιμων εικόνων θα αυξηθεί καθώς προστίθενται νέα ψηφιακά αρχεία σε τακτική βάση.
 
Την πολιτική ανοιχτής πρόσβασης σε εικόνες έργων τέχνης θα ακολουθήσουν και άλλα μουσεία. Η πρωτοβουλία ονομάζεται Open Access for Scholarly Content (OASC). Ορισμένα έργα  δεν είναι διαθέσιμα για κάποιον από τους ακόλουθους λόγους: Τα έργα έχουν πνευματικά δικαιώματα ή το καθεστώς ιδιοκτησίας είναι ασαφές. Προκύπτουν ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής σε σχέση με τη δημοσιότητα. Το έργο ανήκει σε πρόσωπο ή Ίδρυμα εκτός του ΜΕΤ. Υπάρχουν περιορισμοί από τον καλλιτέχνη ή τον δωρητή ή έλλειψη μιας ψηφιακής εικόνας κατάλληλης ποιότητας.
 
 Το OASC αναπτύχθηκε ως ένας πόρος για τους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς, τους ερευνητές, τους επιμελητές, τους εκδότες ακαδημαϊκών συγγραμμάτων, τους σκηνοθέτες ντοκιμαντέρ και όσους άλλους  εμπλέκονται σε επιστημονικό ή πολιτιστικό έργο . Πρόσθετες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με  το OASC μπορείτε να βρείτε εδώ .

Πηγή: lifo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών