Πέμπτη, Απριλίου 14, 2016


ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΑΪΦΑΚΟΥ
(1948 – 2013)

Για να τιμηθεί η μνήμη του Καθηγητή Ιωάννη Ταϊφάκου, δημοσιεύθηκε πρόσφατα επιστημονικός τόμος στον οποίο συμμετέχουν είκοσι επτά διακεκριμένοι επιστήμονες από εννέα διαφορετικές χώρες. Με αφορμή το γεγονός αυτό η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου εκθέτει τον εν λόγω τιμητικό τόμο καθώς και ορισμένα από τα βιβλία του Ιωάννη Ταϊφάκου, ώστε η ακαδημαϊκή μας κοινότητα να γνωρίσει το πολυσχιδές έργο του προσφάτως εκλιπόντος εκλεκτού της μέλους. Τα βιβλία θα εκτίθενται κατά το διάστημα από τις 18 έως τις 25 Απριλίου 2016 στην Κεντρική Βιβλιοθήκη (Καλλιπόλεως 75).

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
Ο Ιωάννης Ταϊφάκος, Καθηγητής της λατινικής φιλολογίας, υπηρέτησε με ζήλο το Πανεπιστήμιο Κύπρου για δύο ολόκληρες δεκαετίες (1993–2013) παρέχοντας αφειδώς στο ίδρυμα και τους φοιτητές του τις επιστημονικές του ικανότητες και το διοικητικό του τάλαντο.  Η ερευνητική του εργασία, μέρος της οποίας παρουσιάζεται στην παρούσα έκθεση της Βιβλιοθήκης, αφορούσε τον Κικέρωνα, την πολιτική σκέψη της αρχαιότητας, τους αρχαίους γραμματικούς, τον Κοραή, ακόμη και τη νεοελληνική ποίηση. Η ποιότητα της δουλειάς του φαίνεται από το γεγονός ότι απέσπασε δύο βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών και διάφορες άλλες διακρίσεις. Διοικητικά, η προσφορά του στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφία ήταν τεράστια: συνέβαλε καθοριστικά τόσο στη στελέχωση του Τμήματος με ικανούς επιστήμονες όσο και στη στενή σύνδεσή του με τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Η διδακτική του δράση έχει δώσει στη Μέση Εκπαίδευση πληθώρα ικανών φιλολόγων και στην Ανώτατη Εκπαίδευση δύο πανεπιστημιακούς δασκάλους. Η δράση του Καθηγητή Ιωάννη Ταϊφάκου επεξετάθη και εκτός του χώρου του Πανεπιστημίου: ανέπτυξε στενή και ουσιαστική σχέση με το σύνολο της κυπριακής κοινωνίας με συχνή αρθρογραφία στον τύπο, πολλές παρεμβάσεις στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση καθώς και με πληθώρα δημοσίων διαλέξεων. Ο πρόωρος θάνατός του ανέκοψε απότομα μιαν ερευνητική πορεία η οποία, αν κρίνει κανείς από τα κατάλοιπά του, θα έδιδε ακόμη πολλούς χυμώδεις καρπούς.

Έργα που παρουσιάζονται στην έκθεση

·         O τόμος εις μνήμην του Καθηγητή Ιωάννη Ταϊφάκου

Georgios Xenis (ed.), Literature, Scholarship, Philosophy, and History: Classical studies in memory of Ioannis Taifacos, Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2015

·         Έργα τα οποία συνέγραψε ο Ιωάννης Ταϊφάκος

α) Φαντασία πολιτείας ἰσονόμου. Μελετήματα στὴ διαλεκτικὴ τῆς ἑλληνορωμαϊκῆς πολιτικῆς σκέψης, Ἀθήνα 1995

β) Σύγκρισις πολιτειῶν στὸ De re publica τοῦ Κικέρωνος. Ἡ ρωμαϊκὴ ἐφαρμογὴ μιᾶς ἑλληνικῆς μεθόδου, Ἀθήνα 1996

γ) Πετρώνιος καὶ Κοραῆς. Κριτικὰ καὶ ἑρμηνευτικὰ σχόλια στὸ κείμενο τῶν Σατυρικῶν, Ἀθήνα 1997

δ) Φιλοσοφία: Κλέαρχος, Περσαῖος, Δημῶναξ καὶ ἄλλοι Κύπριοι Φιλόσοφοι, Λευκωσία: Ἵδρυμα Ἀναστ. Λεβέντης 2008

ε) Οἱ νεκροὶ πιὰ δὲν μᾶς πονοῦν. Μαρτυρίες γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴν ποίηση τοῦ Γιάννη Ρίτσου, Ἀθήνα: Gutenberg–Γιώργος & Κώστας Δαρδανός 2011

·         Έργα των οποίων είχε την επιστημονική επιμέλεια ο Ιωάννης Ταϊφάκος

The World of Herodotus (co-edited with V. Karageorghis), Nicosia: Foundation A. G. Leventis 2004

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών