Τετάρτη, Φεβρουαρίου 22, 2017

Here's what happens when a theme park company designs a library

A preliminary site plan for Homestead’s Cybrary. City of Homestead

Virtual reality simulations, talking robots and a magic school bus — this is what happens when a theme park company designs a library.


Landmark Entertainment Group — the company responsible for the Spider-Man and Jurassic Park rides at Universal Orlando and Caesar’s Palace in Las Vegas — has partnered with the city of Homestead to create the world’s first “Cybrary,” or cyber library.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών