Τρίτη, Αυγούστου 08, 2017

Πώς να αποφύγετε τα πρόστιμα από τον νέο κανονισμό προσωπικών δεδομένων


Πώς να αποφύγετε τα πρόστιμα από τον νέο κανονισμό προσωπικών δεδομένων

Ο νέος κανονισμός της ΕΕ για τα πνευματικά δικαιώματα έρχεται να ταράξει τα νερά σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης. Όπως προειδοποιεί ο Διευθύνων Σύμβουλος του δικηγορικού γραφείου Στυλιανός Χριστοφόρου & Συνεργάτες Στυλιανός Χριστοφόρου, ο κανονισμός γνωστός ως GDPR, θα έχει άμεση ισχύ στις 27 Μαΐου το 2018 και θα επιφέρει «τσουχτερά» πρόστιμα σε όσες επιχειρήσεις δεν εναρμονιστούν με τις προδιαγραφές του.


Όπως εξηγεί ο κ. Χριστοφόρου οι κυπριακές επιχειρήσεις θα πρέπει να προβούν σε τέσσερις διαφορετικές ενέργειες ούτως ώστε να είναι πλήρως εναρμονισμένες με τον κανονισμό.

Η πρώτη ενέργεια αφορά τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των  δεδομένων (πελατών, υπαλλήλων και συνεργατών). Η διαχειρίστρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει έγκριση συλλογής από τον ιδιώτη ενώ παράλληλα να τον ενημερώνει με ποια μέθοδο και για ποιο σκοπό θα γίνει επεξεργασία, που θα βρίσκονται αποθηκευμένα αυτά τα δεδομένα και πώς θα έχει πρόσβαση σε αυτά.

Η δεύτερη ενέργεια αφορά την πρόσβαση των ιδιωτών στα προσωπικά τους δεδομένα. Η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προσφέρει εκείνον τον μηχανισμό μέσω του οποίου εύκολα και γρήγορα ο κάθε ιδιώτης θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα. Ο μηχανισμός θα πρέπει να παρέχει στον ιδιώτη τη δυνατότητα θεώρησης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων.

Η τρίτη ενέργεια αφορά  την ενίσχυση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση παραβίασης των δεδομένων η εταιρεία θα πρέπει να είναι έτοιμη να διαχειριστεί την κρίση εντός 72 ωρών και να ενημερώσει την αρμόδια αρχή, το γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

Τέλος, η τέταρτη ενέργεια αφορά τη δημιουργία των μηχανισμών με τον οποίο το γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα μπορεί να εισέλθει στην εταιρεία για τη διερεύνηση κατά πόσο οι διαδικασίες της συνάδουν με τον κανονισμό.

Νοείται πως για όλες τις πιο πάνω ενέργειες θα πρέπει να τύχει και κατάλληλης εκπαίδευσης το προσωπικό της εταιρείας ώστε να αντιληφθούν τις υποχρεώσεις τους 

Το δικηγορικό γραφείο Στυλιανός Χριστοφόρου & Συνεργάτες διαθέτει τη γνώση και την υποδομή για να οδηγήσει τις επιχειρήσεις στην πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό GDPR. Μάλιστα, έχει εκδώσει ειδικό οδηγό 10 βημάτων συμμόρφωσης με τον κανονισμό για επιχειρήσεις στην Κύπρο και την Ευρώπη, καθώς και ξεχωριστούς καθοδηγητικούς οδηγούς για όλα τα στελέχη που κατέχουν θέσεις εργασίας που επηρεάζονται από τον κανονισμό.Πηγή: www.inbusinessnews.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών