Παρασκευή, Ιουνίου 08, 2018

Πρόσβαση σε δεδομένα του δημοσίου δίνει η νέα Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

Διαθέσιμα προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις καθίστανται πλέον δεδομένα από 80 περίπου δημόσιους φορείς της Κύπρου μέσα από τη νέα, σύγχρονη Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων (www.data.gov.cy), σκοπός της οποίας είναι η διασφάλιση της διαφάνειας, αλλά κυρίως η περαιτέρω αξιοποίηση των δεδομένων αυτών.

Η Πύλη αναπτύχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης πρόνοιας του Μνημονίου Συνεργασίας, που υπέγραψαν το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) του Υπουργείου Οικονομικών τον περασμένο Σεπτέμβριο, και παρουσιάστηκε σε επίσημη εκδήλωση σήμερα, στα κεντρικά κτίρια του ΑΠΚΥ.

Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν οι κύριες λειτουργίες και δυνατότητες της Πύλης, που την καθιστούν ένα καινοτόμο εργαλείο στη διάθεση των πολιτών, των επιχειρήσεων και του ακαδημαϊκού κόσμου.

Όπως σημειώθηκε, τα δεδομένα του δημοσίου μπορούν να αποτελέσουν πρώτη ύλη για τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (π.χ. εφαρμογές), συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ευκαιριών οικονομικής δραστηριότητας, την ενίσχυση της διαφάνειας και την παραγωγή νέας γνώσης.

Οι πολίτες, μέσω της Πύλης, μπορούν με ευκολία να διεισδύσουν σε 80 περίπου δημόσιους φορείς και να αναζητήσουν περισσότερα από 1000 δημοσιευμένα σύνολα δεδομένων, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να τα οπτικοποιήσουν (σε γραφήματα, χάρτες κτλ.) ή ακόμη να τα αντλήσουν μέσω αυτόματων προγραμματιστικών διεπαφών (APIs). Ο σχεδιασμός της νέας Πύλης με ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοικτού κώδικα την καθιστούν πρωτοποριακή για τα κυπριακά δεδομένα και εφάμιλλη άλλων αντίστοιχων ευρωπαϊκών πυλών.

Ο κατάλογος των δημοσιευμένων δεδομένων της Πύλης επικαιροποιείται και εμπλουτίζεται συνεχώς, ενώ στα άμεσα σχέδια της ομάδας διαχείρισης της Πύλης είναι η σταδιακή ένταξη σε αυτήν των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και των ημικρατικών οργανισμών.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του ΑΠΚΥ Χαράλαμπο Προύντζο, η Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων αποτελεί ένα ρηξικέλευθο και επαναστατικό έργο για την κυπριακή κοινωνία και την κυπριακή πραγματικότητα γιατί αντιμετωπίζει μια θεμελιώδη δημοκρατική και κοινωνική ανάγκη: τη διαφάνεια.

«Είναι ένα εργαλείο στη διάθεση του κάθε πολίτη, όπου και αν βρίσκεται, σύγχρονο, αποτελεσματικό, λειτουργικό. Το αποτέλεσμα ξεπερνά ακόμα και τις πιο απαιτητικές των προσδοκιών, ως προς τη χρηστικότητά του» είπε.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Σωκράτης Κάτσικας αναφέρθηκε στην τεχνική διάσταση της σημασίας του έργου, σημειώνοντας ότι τεράστιοι όγκοι δεδομένων αν δεν είναι προσβάσιμοι καθίστανται άχρηστοι.

Είπε ακόμα πως η ανοικτή πρόσβαση σε δεδομένα αποτελεί πάγια πολιτική της ΕΕ, και επομένως οποιαδήποτε ενέργεια συντείνει στην υλοποίηση αυτών των πολιτικών δεν συμβάλει μόνο στην υλοποίηση εθνικών πολιτικών, αλλά και στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Ο κ. Κάτσικας χαρακτήρισε το έργο σημαντικό, και εκσυγχρονιστικό για τη δημόσια διοίκηση, που συνάδει με το όραμα του Πανεπιστημίου να προσφέρει στην κοινωνία και να ενδυναμώνει την οικονομία.

Όπως σημείωσε η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Λένια Ορφανίδου, μέχρι σήμερα τα δεδομένα του δημοσίου δεν ήταν προσβάσιμα στους πολίτες. Με την Πύλη, είπε, καθίστανται προσβάσιμα στα πλαίσια της διαφάνειας.

Σύμφωνα με την κ. Ορφανίδου, πρόκειται για μεταρρυθμιστική δράση που προωθεί τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των φορέων του δημοσίου και της κυβέρνησης γενικότερα, και η οποία έχει αναπτυξιακή χροιά, αφού τα δεδομένα του δημοσίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν από τον επιχειρηματικό κόσμο, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τον ακαδημαϊκό κόσμο για δημιουργία νέων προϊόντων προστιθέμενης αξίας, δημιουργώντας παράλληλα οικονομική δραστηριότητα και νέες θέσεις εργασίας, χωρίς κόστος.

Η Πύλη, είπε η κ. Ορφανίδου, είναι εφάμιλλη άλλων ευρωπαϊκών πυλών, ακόμα και καλύτερη από κάποιες εξ αυτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών