Τρίτη, Ιουλίου 21, 2009

Κανονισμοί για την λειτουργία της νέας υπηρεσίας της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου

Μετά από τρεις εβδομάδες δοκιμαστικής λειτουργίας της νέας υπηρεσίας της ΒΠΚ για εισηγήσεις από χρήστες για απόκτηση υλικού γενικού ενδιαφέροντος, το Γραφείο Ανάπτυξης Συλλογής αξιολόγησε την διαμορφωθείσα κατάσταση και επεξεργάστηκε κάποιους τροποποιητικούς κανόνες, με σκοπό την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία της υπηρεσίας.

Παρακαλούμε τους χρήστες να λαμβάνουν υπόψιν τα ακόλουθα:

  • Όπως ήδη αναφέρθηκε σαφώς τόσο στην ηλεκτρονική ενημερωτική επιστολή μας, όσο και στην ίδια τη φόρμα εισηγήσεων, ο χρήστης οφείλει, πριν την υποβολή της αίτησης, να βεβαιώνεται ότι το προτεινόμενο υλικό δεν υπάρχει ήδη στον κατάλογο της ΒΠΚ. Έχει παρατηρηθεί ότι πολύ συχνά δεν τηρείται η πιο πάνω πρόνοια.Το Γραφείο Ανάπτυξης Συλλογής ενημερώνει ότι σε τέτοια περίπτωση η αίτηση δε θα λαμβάνεται υπόψιν, και ο χρήστης δε θα λαμβάνει απαντητική επιστολή για τη συγκεκριμένη αίτηση.

  • Τίθεται ως μέγιστος δυνατός αριθμός αιτήσεων οι έξι (6) τίτλοι αιτήσεων ανά εξάμηνο (Ιανουάριος-Αύγουστος, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος) ανά χρήστη. Σε περίπτωση που ο χρήστης αιτείται την παραγγελία ήδη υπάρχοντος υλικού, χωρίς να εφαρμόσει την πρόνοια που αναφέρεται πιο πάνω, οι τίτλοι αυτοί καταμετρούνται μέσα στους έξι πρώτους που θα φτάσουν ως αιτήσεις στο Γραφείο Ανάπτυξης Συλλογής.

  • Τίθεται ως μέγιστο δυνατό κόστος τα €80 ανά τίτλο.

  • Υπενθυμίζεται το ακαδημαϊκό προσωπικό ότι για αγορά υλικού που αφορά διδακτικό/ερευνητικό πεδίο του τμήματός του, οφείλει να ακολουθεί τις διαδικασίες μέσω οικείων τμημάτων, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο "Εισηγήσεις για αγορά υλικού από ακαδημαϊκό προσωπικό". Μέσω της φόρμας της νέας μας υπηρεσίας δεχόμαστε μόνο αιτήσεις που αφορούν υλικό γενικού ενδιαφέροντος.

  • Υπενθυμίζεται ότι είναι πολύ σημαντικό να καταχωρίζονται σωστά τόσο τα βιβλιογραφικά στοιχεία της αίτησης, όσο και τα στοιχεία του αιτούντα. Σημαντική είναι επίσης η υποστήριξη της εισήγησης, με στόχο να αξιολογηθεί πιο σφαιρικά η αίτηση.


Ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον σας, και αναμένουμε τις εισηγήσεις σας!
Καλό καλοκαίρι!

Γραφείο Ανάπτυξης Συλλογής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών