Σάββατο, Νοεμβρίου 07, 2009

Η συμμετοχή της ΒΠΚ στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετείχε με εξαμελή αποστολή στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που διεξήχθητε στην Πάτρα στις 5-6 Νοεμβρίου 2009 και είχε σαν θέμα "Ψηφιακό Επιστημονικό Περιεχόμενο: δημιουργία, διάθεση, διατήρηση".

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την εισήγηση της ΒΠΚ στο Συνέδριο με τίτλο: "Δημιουργία Ιστορικής Ψηφιακής Βάσης για την Περίοδο 1955-1960: πρακτικές, προβλήματα, προκλήσεις".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών