Τρίτη, Ιουνίου 15, 2010

Εκθεση εργογραφίας κ. Ιωάννη Κ. Χασιώτη

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου με την ευκαιρία της αναγόρευσης του Ομότιμου Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννη Κ. Χασιώτη σε Επίτιμο Διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής, εκθέτει σε ειδικό χώρο στην Κεντρική Βιβλιοθήκη (Καλλιπόλεως 75) από τις 14/6/2010 – 28/6/2010 τους πιο κάτω τίτλους από την εργογραφία του.

Ο κ. Ιωάννης Κ. Χασιώτης είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ιστορικούς , με διεθνή αναγνώριση και κύρος. Για το ερευνητικό, συγγραφικό και ακαδημαϊκό του έργο έχει τιμηθεί κατά καιρούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εξέχουσα θέση στο έργο του έχει ειδικότερα και η μελέτη της ιστορίας της Κύπρου μέσα από τις ισπανικές πηγές.

1. Επισκόπηση της ιστορίας της νεοελληνικής διασποράς.
Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1993. ΄

2. Ισπανικά έγγραφα της κυπριακής ιστορίας (ις' - ιζ' αι.). - (Πηγές και μελέτες της κυπριακής ιστορίας, 3). Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, 1972.

3. Μεταξύ Οθωμανικής Κυριαρχίας και Ευρωπαϊκής Πρόκλησης: Ο ελληνικός κόσμος στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Θεσσαλονίκη:University Studio Press, 2001.

4. Οι Έλληνες της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης : μετοικεσίες και εκτοπισμοί οργάνωση και ιδεολογία. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1997.

5. Πηγές της κυπριακής ιστορίας από το ισπανικό αρχείο Simancas : από τη μικροϊστορία της κυπριακής διασποράς κατά τον ΙΣΤ' και ΙΖ' αιώνα . - (Πηγές και μελέτες της κυπριακής ιστορίας , 34). Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, 2000.

6. Αποζητώντας την ενότητα στην πολυμορφία :οι απαρχές της Ευρωπαϊκής ενότητας από το τέλος του μεσαίωνα ως τη γαλλική επανάσταση. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 2000.

7. Οι Έλληνες στις παραμονές της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου: εκκλήσεις, επαναστατικές κινήσεις και εξεγέρσεις στην ελληνική χερσόνησο από τις παραμονές ως το τέλος του κυπριακού πολέμου, 1568-1571. Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1970.

8. Η αρμένικη κοινότητα της Θεσσαλονίκης: ιστορία, σημερινή κατάσταση, προοπτικές = The Armenian community of the Thessaloniki: history, present situation, and prospects. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2005.

9. Hacia una re-evaluacion de Lepanto in “Actas del IV Congreso International de la Asociacion de Cervantistas”, Lepanto, 1/8 de octubre de 2000. Palma: Universitat de les Illes Balears, 2001.

10.Οι Ευρωπαϊκές δυνάμεις και η Οθωμανική Αυτοκρατορία: το πρόβλημα της of κυριαρχίας στην Ανατολική Μεσόγειο από τα μέσα του 15ου ως τις αρχές του 19ου αιώνα. Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2005.

11.Οι Έλληνες στη διασπορά, 15ος-21ος αι. Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων, 2006.

12. Tendiendo puentes en el mediterraneo. Estudios sobre las relaciones Hispano-Griegas (SS. XV-XIX). - (Miscelanea de Estudios Bizantinos y neogriegos, 1). Granada: Centro de Estudios Bizantionos y Neogriegos y Chipriotas, 2008.

13. The Jewish communities of southeastern Europe from the fifteenth century to the end World War II. Θεσσαλονίκη: Institute for Balkan Studies, 1997.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών