Παρασκευή, Ιουνίου 25, 2010

Διάλεξη με τίτλο "Ψηφιακές βιβλιοθήκες, ψηφιακά αποθετήρια, υποδομές δεδομένων: θέτοντας τις βάσεις για επιστήμες βασισμένες στα δεδομένα"

Δελτίο Τύπου

To Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Βιβλιοθήκη και Τμήμα Πληροφορικής μαζί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Βιβλιοθήκη και Τμήμα Πληροφορικής) και την Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων-Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΚΕΒΕΠ), συνδιοργανώνουν διάλεξη με θέμα:

«Ψηφιακές βιβλιοθήκες, ψηφιακά αποθετήρια, υποδομές δεδομένων: θέτοντας τις βάσεις για επιστήμες βασισμένες στα δεδομένα»

Τρίτη 29 Ιουνίου, 11- 13:00, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (πρώην Intercollege), αίθουσα UNESCO, αίθουσα UNESCO.


Η Βιβλιοθήκη και το Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η Βιβλιοθήκη και το Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Κύπρου και η Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων - Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΚΕΒΕΠ) διοργανώνουν διάλεξη με θέμα «Ψηφιακές βιβλιοθήκες, ψηφιακά αποθετήρια, υποδομές δεδομένων: θέτοντας τις βάσεις για επιστήμες βασισμένες στα δεδομένα».

Κύριος ομιλητής θα είναι ο Kαθηγητής του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιάννης Ιωαννίδης. Εισαγωγή στο θέμα των ψηφιακών βιβλιοθηκών θα κάνει ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ. Φίλιππος Τσιμπόγλου. Τη διάλεξη θα προλογίσει η Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Αθηνά Στασοπούλου.

Περίληψη εισήγησης:
Έχοντας περάσει από τις μεθοδολογίες της εμπειρίας/παρατήρησης, της θεωρίας/πειράματος και του υπολογισμού, η επιστημονική έρευνα προάγεται πλέον κυρίως μέσω της εξερεύνησης δεδομένων. Διάφορες επιστημονικές διαδικασίες παράγουν τεράστιες ποσότητες πολύπλοκων δεδομένων, τα οποία κατόπιν αναλύονται με αυτόματους ή ημιαυτόματους τρόπους. Η ανάλυση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την αναγνώριση κοινών τάσεων ή σπάνιων φαινομένων στα δεδομένα, τα οποία συχνά οδηγούν σε νέες επιστημονικές ανακαλύψεις. Για τη διευκόλυνση αυτής της επιστημονικής μεθοδολογίας, τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται νέα πληροφοριακά συστήματα, τα οποία αποθηκεύουν τα απαραίτητα δεδομένα και προσφέρουν υπηρεσίες πάνω σ' αυτά. Ανεξάρτητα από το πώς ονομάζονται και αυτοπροσδιορίζονται, π.χ. ψηφιακές βιβλιοθήκες, ψηφιακά αποθετήρια ή υποδομές δεδομένων, τα συστήματα αυτά έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Η ομιλία αυτή δίνει παραδείγματα επιστημονικών προσπαθειών που χρειάζονται υποστήριξη από τέτοια συστήματα και αναλύει τα σημαντικά τους στοιχεία. Κατόπιν εστιάζει σε συγκεκριμένα συστήματα που αναπτύσσονται στην Ευρώπη με τη συνδρομή του Πανεπιστημίου Αθηνών και περιγράφει διεξοδικά την μέχρι τώρα πορεία τους. Τέλος, καθορίζει κάποιες κατευθύνσεις μελλοντικής δουλειάς στο χώρο αυτό.

Γιάννης Ιωαννίδης - βιογραφικό σημείωμα
O Γιάννης Ιωαννίδης είναι τακτικός Καθηγητής στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Απέκτησε δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1982), μεταπτυχιακό δίπλωμα Master σε Εφαρμοσμένα Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο του Harvard (1983) και διδακτορικό δίπλωμα στην Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Berkeley (1986). Ήταν μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Wisconsin στο Madison, όπου και ανελίχθηκε στη βαθμίδα του τακτικού Καθηγητή το 1999. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Καθηγητή Ιωαννίδη συμπεριλαμβάνουν συστήματα βάσεων δεδομένων και πληροφοριών, ψηφιακές βιβλιοθήκες, εξατομίκευση, επιστημονικά συστήματα, επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής. Το δημοσιευμένο έργο του περιλαμβάνει πέραν των 100 άρθρων σε πρωτοπόρα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, και 3 διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Είναι Fellow της ACM και IEEE. Του έχει απονεμηθεί αριθμός βραβείων για επιτεύγματα στην έρευνα και τη διδασκαλία. Ήταν κύριος ερευνητής σε πάνω από 30 ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διάφορα κρατικά ιδρύματα σε Ευρώπη και Αμερική, καθώς και από τον ιδιωτικό τομέα. Ο Καθηγητής Ιωαννίδης είναι πρόεδρος της ACM SIGMOD και έχει διατελέσει μέλος σε διάφορα διοικητικά συμβούλια επαγγελματικών οργανισμών. Είναι μέλος του Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Max Planck για την πληροφορική και έχει συμμετάσχει σε αριθμό επιστημονικών συμβουλίων της Ελλάδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών