Δευτέρα, Οκτωβρίου 11, 2010

1η επίσημη έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου Κυπριακών Βιβλιοθηκών (ΣΚΚΒ)

Μετά την πιλοτική φάση του Συλλογικού Καταλόγου Κυπριακών Βιβλιοθηκών όπου είχαν συνεισφέρει από 15 κυπριακές βιβλιοθήκες, ολοκληρώθηκε την προηγούμενη βδομάδα η 1η επίσημη έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου Κυπριακών Βιβλιοθηκών!

Η πρώτη αυτή επίσημη έκδοση του ΣΚΚΒ περιλαμβάνει πάνω από 480.000 εγγραφές, προερχόμενες από 37 κυπριακές βιβλιοθήκες, ακαδημαϊκές, κρατικές, δημοτικές, κυβερνητικές, ιδρυματικές, νοσοκομειακές, και μια σχολική, τη Σεβέρειο Βιβλιοθήκη (Παγκύπριο Γυμνάσιο). Ολόκληρο τον κατάλογο των συμμετεχουσών βιβλιοθηκών μπορείτε να δείτε εδώ, όπου μπορείτε και να κάνετε αναζήτηση ανά βιβλιοθήκη: http://147.102.210.252/cgi-bin-EL/egwcgi/egwirtcl/targetsUC.egw

Με τη λειτουργία του ΣΚΚΒ ενοποιείται η αναζήτηση σε ένα OPAC, αλλά και ταυτοποιούνται οι εγγραφές 37 διαφορετικών καταλόγων με τρόπο ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να δει ποια βιβλία είναι διαθέσιμα στις βιβλιοθήκες της Κύπρου, καθώς και σε ποια βιβλιοθήκη μπορεί να τα βρει. Στόχος είναι η συνεχής προσθήκη κι άλλων καταλόγων κυπριακών βιβλιοθηκών, καθώς και η συνεχής ενημέρωση και επικαιροποίηση του ΣΚΚΒ, τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο. Τελικός στόχος είναι η συνεργατική καταλογογράφηση από όλες τις κυπριακές βιβλιοθήκες, ούτως ώστε κάθε τεκμήριο να καταλογογραφείται μόνο από την πρώτη βιβλιοθήκη που το αποκτά! Για την ώρα, το κατέβασμα εγγραφών σε τοπικές βιβλιοθήκες δεν είναι διαθέσιμο.

Προς το παρόν διαθέσιμος στο διαδίκτυο είναι μόνο ο OPAC, πρόσβαση στον οποίο μπορείτε να έχετε στον σύνδεσμο: http://147.102.210.252/OPAC.html.

Πολύ σύντομα ο ΣΚΚΒ θα αποκτήσει δικό του portal, όπου εκτός από τη λειτουργία αναζήτησης θα προσφέρονται κι άλλες υπηρεσίες, όπως πληροφορίες για την κάθε βιβλιοθήκη, διεύθυνση και ωράρια λειτουργίας, φωτογραφίες από τις κυπριακές βιβλιοθήκες, τρόπους επικοινωνίας, νέα-ανακοινώσεις, στατιστικά συμμετοχής και χρήσης, ιστορικό δημιουργίας, μνημόνια συνεργασίας, κλπ.

Παράλληλα προχωρεί η τεχνική επεξεργασία του δικτύου διαδανεισμού μεταξύ των κυπριακών βιβλιοθηκών, λειτουργία που θα γίνει διαθέσιμη στο εγγύς μέλλον.

Θα επανέλθουμε μόλις γίνουν διαθέσιμες οι υπόλοιπες λειτουργίες!

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους:
Ανδρέα Κ. Ανδρέου (andlib@ucy.ac.cy) και
Δέσποινα Λάμπρου (despinal@ucy.ac.cy)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών