Σάββατο, Ιανουαρίου 01, 2011

Βιβλίο: Evaluation of digital librariesΘα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την έκδοση του βιβλίου με τίτλο "Evaluation of Digital Libraries: an Insight to Useful Applications and Methods". Το βιβλίο αποτελεί μια συλλογική εργασία που έχουν επιμεληθεί οι Γιάννης Τσάκωνας και Χρήστος Παπαθεοδώρου, και έχει εκδοθεί από τον Chandos Publishing House/Woodhead.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο http://www.ionio.gr/~papatheodor/evalbook, ενώ το βιβλίο των περιλήψεων βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://www.ionio.gr/~papatheodor/evalbook/BookOfAbstracts.pdf.

--Βιβλιογραφικά στοιχεία--
Evaluation of Digital Libraries: An Insight to Useful Applications and Methods Giannis Tsakonas and Christos Papatheodorou (Editors) Paperback, ISBN 978-1-84334-484-1, July 2009, 300 pages, 234 x 156mm

-- Συνοπτική παρουσίαση --
Το βιβλίο πραγματεύεται πρακτικά και θεωρητικά ζητήματα της ανάπτυξης και αξιολόγησης των ψηφιακών βιβλιοθηκών και διέπεται από μια διεπιστημονική χροιά καθώς ενσωματώνει οπτικές και προσεγγίσεις από τους χώρους της βιβλιοθηκονομίας, της επιστήμης της πληροφόρησης και της επιστήμης των υπολογιστών.

Συγγραφείς των κεφαλαίων του βιβλίου είναι διακεκριμένοι ερευνητές και επιστήμονες οι οποίοι προσφέρουν μια ισχυρή θεμελίωση της αξιολόγησης αυτών των σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων και παρουσιάζουν συστηματικά και μέσα από ρεαλιστικά παραδείγματα μεθόδους, τεχνικές και πρακτικές.


-- Περιεχόμενα --

[Introduction] "On the framework for digital library evaluation" by Tefko Saracevic

Section 1: To whom it might concern

[1] "Metrics in libraries and expectations for the evaluation of digital libraries" by Brinley Franklin, Terry Plum and Martha Kyrillidou

[2] "An agency perspective on digital library evaluation" by Michael Khoo, Lee Zia and David McArthur

Section 2: What to evaluate

[3] "What should we take into consideration when we talk about usability?"
by Judy Jeng

[4] "Users and digital libraries: an insightful story" by Manolis Garoufalou, Rania Siatri and Richard Hartley

[5] "Towards an evaluation infrastructure for dl performance evaluation"
by Maristella Agosti and Nicola Ferro

[6] "Employing deep log analysis to evaluate the information seeking behaviour of users of digital libraries" by David Nicholas

Section 3: Behind the evaluation curtain

[7] "The pushmepullyou of design and evaluation" by Ann Blandford and David Bainbridge

[8] "Extending borders: outcomes assessment in the era of digital libraries" by Christos Papatheodorou and Giannis Tsakonas

[9] "Digital library service quality: what does it look like?" by Martha Kyrillidou, Colleen Cook and Yvonna Lincoln

Section 4: How to evaluate

[10] "Planning digital library evaluation with logic models" by Michael Khoo and Sarah Giersch

[11] "Examining how end-users use and perceive digital libraries: a qualitative approach" by Maria Monopoli

[12] "Investigating users' perceptions and acceptance of digital
libraries: a quantitative approach" by Yin-Leng Theng


-- Πρόσκτηση --
Το βιβλίο είναι διαθέσιμο προς αγορά από τους ακόλουθους δικτυακούς
τόπους:

Woodhead Publishing/Chandos:
http://www.woodheadpublishing.com/en/book.aspx?bookID=1944&ChandosTitle=1Amazon UK:
http://www.amazon.co.uk/Evaluation-Digital-Libraries-Applications-Professional/dp/184334484XΠαπασωητρίου:
http://www.papasotiriou.gr/product.ebook.asp?pfid=1770360&prid=1024596

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών