Τρίτη, Οκτωβρίου 25, 2011

Λειτουργία του ιστοτόπου του DOAJ - Directory of Open Access Journals (http://www.doaj.org/) στα ελληνικά

http://www.doaj.org/doaj?uiLanguage=gr

Το DOAJ - Directory of Open Access Journals (http://www.doaj.org/) αποτελεί το βασικό διεθνές ευρετήριο περιοδικών ανοικτής πρόσβασης με περισσότερα από 7.000 τίτλους επιστημονικών περιοδικών. Το 45% αυτών είναι αναζητήσιμα σε επίπεδο άρθρου που ισοδυναμεί σε περισσότερα από 600.000 αναζητήσιμα άρθρα! Στο ευρετήριο περιλαμβάνονται και 37 ελληνικά περιοδικά.

Η μετάφραση του περιβάλλοντος εργασίας του DOAJ στα ελληνικά υλοποιήθηκε από τους Φιόρη Παπαδάτου, Γιάννη Τσάκωνα, Κατερίνα Συνέλλη και Παναγιώτη Γεωργίου (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΣΕΑΒ με το DOAJ και ανακοινώθηκε με την ευκαιρία της Διεθνούς Εβδομάδας Ανοικτής Πρόσβασης 24-28 Οκτωβρίου 2011, στην οποία συμμετέχει ενεργά η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πηγή: από ηλεκτρονικό μήνυμα στο acadelib του Παναγιώτη Γεωργίου,(ΒΚΠ) του Πανεπιστήμιου Πατρών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών