Παρασκευή, Μαΐου 18, 2012

O δημόσιος τομέας της Μ. Βρετανίας εξοικονομεί 28 εκατομμύρια λίρες απο την Ανοικτή Πρόσβαση


Η Ανοικτή Πρόσβαση στα αποτελέσματα της ακαδημαϊκής έρευνας έχει αποφέρει σημαντικά οφέλη στη Μεγάλη Βρετανία, όπως αποκαλύπτουν οι δύο μελέτες που το Open Access Implementation Group (ΟΑΙG) δημοσίευσε πρόσφατα.


Παρότι τα συνδρομητικά επιστημονικά περιοδικά αποτελούν πλειοψηφία, ο δημόσιος τομέας της Βρετανίας –και ειδικότερα ο τομέας του εθελοντισμού και της κοινωφέλειας– χρησιμοποιεί κυρίως δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του. Ήδη, από την εφαρμογή της ανοικτής πρόσβασης ο δημόσιος τομέας της Βρετανίας, εξοικονομεί 28 εκατομμύρια λίρες ετησίως και αναμένεται μελλοντικά να αποκομίσει επιπλέον οφέλη, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα.

Πιο συγκεκριμένα, οι μελέτες στρέφουν την προσοχή μας στο γεγονός ότι ο δημόσιος τομέας της Μ. Βρετανίας ξοδεύει 135 εκατομμύρια τον χρόνο τόσο σε συνδρομές επιστημονικών περιοδικών όσο και σε χρόνο και ενέργεια για να αναζητήσει τις δημοσιεύσεις που κάθε φορα χρειάζεται ώστε να δράσει αποτελεσματικά. Χαρακτηριστικά, για κάθε αύξηση σε ποσοστό της τάξεως του 5% των περιοδικών ανοικτής πρόσβασης, υπολογίζεται ότι θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν 1,7 εκατομμύρια λίρες από δημόσιους πόρους.

Επίσης, όπως προκύπτει απο τις μελέτες, τα πιο κοινά εμπόδια που αναφέρουν οι ερωτηθέντες για την πρόσβαση στα ερευνητικά αποτελέσματα είναι το κόστος (80%) και η έλλειψη χρόνου (46%). Ο καθηγητής Martin Hall στο Πανεπιστήμιο του Salford και πρόεδρος του OAIG αναφέρει: “Αυτά τα ευρήματα σηματοδοτούν ένα σημείο στροφής στην ήσυχη επανασταση της Ανοικτής Πρόσβασης. Υπάρχουν πολλοί καλοί λόγοι για να διαθέτουμε κάθε φορά τα αποτελέσματα της έρευνας ανοικτά. Οι μελέτες αυτές δείχνουν καθαρά ότι ένας απο αυτούς τους λόγους είναι το ότι η ανοικτή πρόσβαση συμφέρει οικονομικά”.

Παράλληλα, οι μελέτες του OAIG επιχειρούν να αφυπνήσουν το κοινό σχετικά με τα πλεονέκτήματα και τα οφέλη της Aνοικτής Πρόσβασης. Έτσι, κάνουν έκκληση για την εξερεύνηση τρόπων για την καλύτερη αξιοποίηση της πληροφορίας που παράγεται απο τη δημόσια έρευνα και τρόπων για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των ερευνητών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των απασχολούμενων σε άλλους τομείς που βασίζονται στην έρευνα (ώστε να φέρουν είς πέρας την εργασία τους καλύτερα). Τέλος, τα ευρήματα που προκύπτουν, αποδεικνύουν ότι η αύξηση της Ανοικτής Πρόσβασης στα αποτελέσματα της έρευνας έχει άμεσα οικονομικά και πρακτικά οφέλη για το σύνολο του πληθυσμού της Βρετανίας, ιδιαίτερα πολύτιμα σε εποχές λιτότητας.

Πηγή: www.openaccess.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών