Τετάρτη, Ιουλίου 04, 2012

Πέντε Επιστημονικά Συμβούλια της Δανίας υιοθετούν την Ανοικτή Πρόσβαση


Την υποστήριξη τους στην Ανοικτή Πρόσβαση επισφραγίζουν πέντε σημαντικά επιστημονικά συμβούλια της Δανίας, εφαρμόζοντας από σήμερα την πολιτική που αφορά την Ανοικτή Πρόσβαση στις δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών των ερευνητών τους. Πρόκειται για το Συμβούλιο της Δανίας για την Ανεξάρτητη Έρευνα (Danish Council for Independent Research), το Εθνικό Ερευνητικό Ίδρυμα της Δανίας (Danish National Research Foundation), το Συμβούλιο για τη Στρατηγική Ανάπτυξη της Έρευνας και της Τεχνολογίας (Council for Strategic Research Advanced Technology) και το Συμβούλιο για την Τεχνολογία και Έρευνα (Council for Technology and Innovation).

Η Δανία έχει επικυρώσει από το 2007 την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ανοικτή Πρόσβαση στα αποτελέσματα της δημόσιας χρηματοδοτούμενης έρευνας, όμως σε πολιτικό επίπεδο η εφαρμογή της Ανοικτής Πρόσβασης ακόμα καθυστερεί. Τα πέντε παραπάνω επιστημονικά συμβούλια της χώρας ωστόσο, προχωρούν στην υιοθέτηση του μοντέλου της Ανοικτής Πρόσβασης για τις δημοσιεύσεις τους, γεγονός που σημαίνει ότι οι επιστημονικές δημοσιεύσεις στο εξής θα διατίθενται και με ανοικτή πρόσβαση στο διαδίκτυο -παράλληλα με τη διάθεση τους από επιστημονικούς εκδότες- και εφόσον έχει παρέλθει διάστημα 6-12 μήνων μετά την πρώτη δημοσίευση τους­.

Καθώς η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό βήμα στον δρόμο για την Ανοικτή Πρόσβαση, ο Karl Bock, πρόεδρος του Εθνικού Ερευνητικού Ιδρύματος της Δανίας (The Danish National Research Foundation) δηλώνει: “πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο για τη δημοσίευση των επιστημονικών αποτελεσμάτων ώστε όλοι οι χρήστες να μπορούν να έχουν ολοκληρωμένη πρόσβαση στη δημόσια έρευνα που έχουν ήδη πληρώσει μέσα από τη φορολογία, ωστόσο, θα χρειαστεί χρόνος, καθώς αυτό δεν γίνεται μέσα σε μία νύχτα”.

Περισσότερες πληροφορίες για τη πρωτοβουλία των επιστημονικών συμβουλίων και τη σημασία της, θα βρείτε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών