Τετάρτη, Ιουλίου 25, 2012

Νέος online Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών


Επιτρέπει την αναζήτηση σε 30.500 τίτλους περιοδικών, που διαθέτουν 230 ελληνικές βιβλιοθήκες.Σε ένα νέο διαδικτυακό περιβάλλον, στη διεύθυνση www.ekt.gr/eskep, λειτουργεί ο online Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών, που αναπτύσσει και διαθέτει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Η τελευταία έκδοση του Καταλόγου περιλαμβάνει περισσότερους από 30.500 τίτλους περιοδικών που διαθέτουν 230 βιβλιοθήκες διαφόρων τύπων (ακαδημαϊκές, ερευνητικών ιδρυμάτων, νοσοκομείων, ειδικές, κ.ά.) σε Ελλάδα και Κύπρο.

Επίσης, στο ίδιο διαδικτυακό περιβάλλον λειτουργεί και το ανανεωμένο Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλιοθηκών, το οποίο χρησιμοποιούν οι βιβλιοθήκες - μέλη του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ) για την άμεση παραγγελία άρθρων περιοδικών, προς όφελος των χρηστών τους. Η επέκταση και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του Εθνικού Συλλογικού Καταλόγου Επιστημονικών Περιοδικών και του Συστήματος Διαδανεισμού ΕΔΕΤΒ εντάσσεται στο έργο «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας», που αποτελεί το κύριο αναπτυξιακό έργο του ΕΚΤ.

Ο κατάλογος δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης περιοδικού και αναζήτησης βιβλιοθήκης.
Η αναζήτηση ενός περιοδικού στον κατάλογο μπορεί να γίνει με βάση το πλήρες όνομα του περιοδικού, λέξεις από τον τίτλο του, ISSN κ.λπ. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα πλοήγησης με βάση τη γλώσσα ή τη χώρα έκδοσης του περιοδικού.

Η αναζήτηση βιβλιοθηκών είναι δυνατή με βάση τα στοιχεία της βιβλιοθήκης (επωνυμία, οδός, τηλέφωνο, ιστοσελίδα κ.λπ.), την πόλη ή την περιφέρεια. Για κάθε βιβλιοθήκη παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες, όπως: διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, οι βασικές υπηρεσίες που παρέχει, η θέση της στον χάρτη κ.α.

Ο Κατάλογος αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο για κάθε χρήστη που θέλει να εντοπίσει, είτε τις βιβλιοθήκες που διαθέτουν ένα συγκεκριμένο περιοδικό, είτε το σύνολο των περιοδικών μιας βιβλιοθήκης. Ο χρήστης μπορεί, μέσω της κοντινότερης βιβλιοθήκης που είναι μέλος του δικτύου ΕΔΕΤΒ, να παραγγείλει άρθρα από περιοδικά που βρίσκονται στη συλλογή οποιασδήποτε βιβλιοθήκης. Επίσης, οι ίδιες οι βιβλιοθήκες μπορούν να χρησιμοποιούν τον Κατάλογο για να παραπέμπουν τους χρήστες τους σε άλλες βιβλιοθήκες ή για να παραγγείλουν online, εκ μέρους τους, αντίγραφα άρθρων από περιοδικά που διατίθενται σε κάποια βιβλιοθήκη του ΕΔΕΤΒ.

Η δημιουργία του Εθνικού Συλλογικού Καταλόγου Επιστημονικών Περιοδικών ξεκίνησε το 1983 και η ενημέρωσή του με νέα στοιχεία περιοδικών και βιβλιοθηκών γίνεται σε καθημερινή βάση. Έως το τέλος του 2012, οι χρήστες που αναζητούν άρθρα στα επιστημονικά περιοδικά των ελληνικών βιβλιοθηκών, θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες για απευθείας παραγγελία μέσω Διαδικτύου.

Το Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών & Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ), που ξεκίνησε το 1994, με συντονιστή το ΕΚΤ αποτελεί ένα μοναδικό δίκτυο βιβλιοθηκών στην Ελλάδα στο οποίο συμμετέχουν και επωφελούνται από τη συνεργασία βιβλιοθήκες όλων των τύπων (ακαδημαϊκές, ερευνητικών ιδρυμάτων, νοσοκομείων, ειδικές κ.ά.), για την άμεση online παραγγελία αντιγράφων από άρθρα περιοδικών των συλλογών τους.

Στο ΕΔΕΤΒ συμμετέχουν σήμερα 171 βιβλιοθήκες από όλες τις περιοχές της χώρας. Κατά το 2011 ικανοποιήθηκαν περισσότερες από 7.500 παραγγελίες άρθρων, ενώ το διάστημα 1999-2011 ικανοποιήθηκαν 240.000 παραγγελίες άρθρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών