Σάββατο, Σεπτεμβρίου 22, 2012

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Ανοικτή πρόσβαση στη γνώση

 
Δέκα ελληνικά επιστημονικά περιοδικά
δωρεάν στον κόμβο του.
 
 
 
Είναι περιοδικά-σταθμοί στον χώρο των θεωρητικών επιστημών στην Ελλάδα. Ο πενηντάχρονος σχεδόν Ερανιστής, το περιοδικό για τον ελληνικό Διαφωτισμό, ο ιστορικός Μνήμονας, τα εβδομηντάχρονα Μακεδονικά με εξαιρετικά άρθρα θεματολογίας σχετιζόμενης με τη Βόρεια Ελλάδα, περιοδικά στα οποία δημοσιεύθηκαν απόψεις και άρθρα που άνοιξαν νέους δρόμους στην έρευνα, διαθέτουν το περιεχόμενό τους ελεύθερα μέσα από τον κόμβο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο της Ανοικτής Πρόσβασης. Το πλήρες κείμενο περισσότερων από 1.800 άρθρα, που ο αριθμός τους αυξάνεται καθημερινά, είναι πλέον δωρεάν διαθέσιμα σε ερευνητές και κάθε αναγνώστη.
Η αρχή έγινε τον Απρίλιο του 2008 με το περιοδικό Βυζαντινά Σύμμεικτα. Ακολούθησαν τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου τα περιοδικά Τεκμήρια και Historical Review. Το 2009 προστέθηκαν στους πρώτους τίτλους και τα Τετράδια Εργασίας ΙΝΕ/ΕΙΕ και το Ενημερωτικό Δελτίο ΙΝΕ/ΕΙΕ. Το 2011 το αιωνόβιο Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, ο Ερανιστής, ο Μνήμων, τα Μακεδονικά. Πρόκειται για ελληνικές επιστημονικές εκδόσεις που επιλέγονται για ευρετηριασμό από διεθνούς κύρους ακαδημαϊκά ευρετήρια, όπως το Directory of Open Access Journals, το ISI, το Scopus και το Google Scholar.

Με το περιοδικό Historein/Ιστορείν, που προστέθηκε στον κατάλογο πριν από λίγες ημέρες, οι τίτλοι περιοδικών φτάνουν τους 10. Κάποια περιοδικά διαθέτουν όλο το αρχείο τους online, κάποια προσφέρουν ορισμένους από τους τόμους τους, τους παλαιότερους ή τους νεότερους, ανάλογα με την πορεία των διαδικασιών ψηφιοποίησης ή τα πνευματικά δικαιώματα που συνδέονται με τους συντάκτες και τους εκδότες κάθε περιοδικού.

Βυζαντινά Σύμμεικτα: Εκδίδεται από το 1966, από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Τομέας Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ). Διατίθενται με ανοικτή πρόσβαση και οι 21 τόμοι του.

Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας: Εκδίδεται από το 1892. Ανοικτή πρόσβαση σε 27 τόμους, εκτός των πρόσφατων πέντε τόμων. Οι 18 πρώτοι τόμοι θα είναι διαθέσιμοι στο διαδίκτυο στις αρχές Οκτωβρίου, 45 τόμοι με ανοικτή πρόσβαση από ένα σύνολο 50 τόμων.

Μακεδονικά: Εκδίδεται από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών από το 1943. Τα τέσσερα τελευταία του τεύχη διατίθενται δικτυακά και σύντομα θα διατίθενται και τα 38 τεύχη.

Μνήμων: Εκδίδεται από την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού από το 1971. Έχουν ψηφιοποιηθεί και διατίθενται οι τέσσερις πρόσφατοι τόμοι. Σύντομα θα διατίθενται με ανοικτή πρόσβαση και οι 31 τόμοι.

Ενημερωτικό Δελτίο του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών/Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών του ΕΙΕ: Εκδίδεται από το 1990. Διατίθενται ηλεκτρονικά τα 12 από τα 36 τεύχη με ανοικτή πρόσβαση. Τα υπόλοιπα ψηφιοποιούνται και θα διατίθεται το σύνολο με ανοικτή πρόσβαση.

Ο Ερανιστής: Εκδίδεται από τον Όμιλο Μελέτης Ελληνικού Διαφωτισμού από το 1963. Οι τελευταίοι 4 τόμοι διατίθενται με ανοικτή πρόσβαση. Οι υπόλοιποι 23 θα ψηφιοποιηθούν και θα διατεθούν από τον Ιούνιο του 2013.

Τεκμήρια: Εκδίδεται από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Τομέας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας του ΕΙΕ από το 1995. Ξεκίνησε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και οι 10 τόμοι του διατίθενται με ανοικτή πρόσβαση.

Τετράδια Εργασίας: Εκδίδεται από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών του ΕΙΕ από το 1982. Πλήρης ανοικτή πρόσβαση υπάρχει σε 13 από τα 33 τεύχη. Τα υπόλοιπα ψηφιοποιούνται και σύντομα θα διατίθεται το σύνολο με ανοικτή πρόσβαση.

Historein/Iστορείν: Εκδίδεται από την Εταιρεία Μελέτης της Ιστοριογραφίας και της Θεωρίας της Ιστορίας από το 1999. Και οι 11 τόμοι που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα διατίθενται με ανοικτή πρόσβαση.

Τhe Ηistorical Review/La Revue Historique: Εκδίδεται από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών του ΕΙΕ από το 2004. Διατίθενται με ανοικτή πρόσβαση και οι 8 τόμοι που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα.

Όπως μας ενημέρωσαν οι υπεύθυνοι του προγράμματος Ανοικτή Πρόσβαση του ΕΚΤ, στα περιοδικά των ιστορικών και φιλολογικών επιστημών θα προστεθούν σύντομα περιοδικά από τον χώρο των κοινωνικών και των θετικών επιστημών. Θα περιμένουμε την ηλεκτρονική έκδοση ενός νέου περιοδικού για την προσχολική και σχολική εκπαίδευση, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και το περιοδικό Mediterranean Marine Science, που εκδίδεται από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (EΛΚΕΘΕ) από το 2000.

Δείτε εδώ πληροφορίες για τα περιοδικά και τα διαθέσιμα περιεχόμενά τους.
 
Πηγή: www.tovima.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών