Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 20, 2012

Ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού "Historein/Iστορείν" από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 
Σε ηλεκτρονική έκδοση προχώρησε το ελληνικό ιστοριογραφικό περιοδικό "Historein/Iστορείν" με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Η πρόσβαση είναι ελεύθερη στα 130 άρθρα από τους 11 τόμους του περιοδικού που έχουν εκδοθεί από το 1999 έως σήμερα. Το περιοδικό εκδίδεται ετησίως και η έντυπη έκδοση κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Νεφέλη.Το "Historein/Iστορείν" είναι το 10ο επιστημονικό περιοδικό που διατίθεται ηλεκτρονικά με την υποστήριξη του ΕΚΤ. H online έκδοσή του εντάσσεται στις - πολυσχιδείς- δραστηριότητές του ΕΚΤ στον τομέα των ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων και της ανοικτής πρόσβασης στη γνώση.

Στο -περιεκτικό και κατατοπιστικό- δελτίο τύπου του ΕΚΤ που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την ηλεκτρονική έκδοση του "Historein/Iστορείν", τις ηλεκτρονικές εκδόσεις του ΕΚΤ και τις δράσεις του για την ανοικτή πρόσβαση:


To περιοδικό "Historein/Iστορείν" στο Διαδίκτυο
από τις ηλεκτρονικές εκδόσεις του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης


Αθήνα, 17/09/2012


Ένα σημαντικό ελληνικό επιστημονικό περιοδικό, το "Historein/Iστορείν", εκδίδεται πλέον και ηλεκτρονικά με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Στον νέο δικτυακό τόπο www.historeinonline.org διατίθενται με Ανοικτή Πρόσβαση περισσότερα από 130 επιστημονικά άρθρα Ιστοριογραφίας και Θεωρίας της Ιστορίας. Με τη μετάβαση του περιοδικού σε ηλεκτρονική έκδοση, εγκαινιάζεται μια νέα περίοδος για τη λειτουργία του, καθώς η διαχείριση της εκδοτικής του διαδικασίας γίνεται πλήρως διαδικτυακά με τη χρήση του συστήματος Open Journal Systems που υποστηρίζει το ΕΚΤ.

Το "Historein/Iστορείν" είναι μια επιστημονική έκδοση της Εταιρείας Μελέτης της Ιστοριογραφίας και Θεωρίας της Ιστορίας (ΕΜΙΘΙ), που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1999 και μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί έντεκα τόμοι. Το περιοδικό διαθέτει πολυμελές διεθνές επιστημονικό συμβούλιο, εφαρμόζει αξιολόγηση από κριτές (peer review) στα προς δημοσίευση άρθρα και δημοσιεύει μελέτες καθώς και βιβλιοκρισίες, στην αγγλική γλώσσα. Το περιοδικό εκδίδεται ετησίως και η έντυπη έκδοση κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νεφέλη.

Στην ηλεκτρονική έκδοση του "Historein/Iστορείν", επιστήμονες και πολίτες με ενδιαφέρον για την Iστοριογραφία μπορούν να αναζητήσουν και να διαβάσουν άρθρα σχετικά με τον κόσμο της ιστορικής επιστήμης. Το "Historein/Iστορείν" έχει σαφή διεθνή προσανατολισμό και έντονο διεπιστημονικό χαρακτήρα. Πραγματεύεται θέματα που σχετίζονται με την ιστορική γραφή και τις λειτουργίες της, τον ιστορικό σχηματισμό κοινωνικών αντικειμένων και ταξικών, φυλετικών, εθνοτικών αναπαραστάσεων, αλλά και ευρύτερες διαλεκτικές διαδικασίες και ιδεολογικά σχήματα.

Παρόλο που ο τομέας των Νέων Ελληνικών Σπουδών είναι το σημείο εκκίνησης, η θεματολογία του περιοδικού δεν περιορίζεται σε ένα επιστημονικό κλάδο σπουδών αλλά ενθαρρύνει τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις και την υβριδοποίηση των ιστοριογραφικών παραδόσεων. Πρόκειται για ένα περιοδικό με πλούσια αρχειοθήκη και επιστημονική δράση που αποτελεί σήμερα ένα διεθνές φόρουμ για την προώθηση του διάλογου σε καίρια μεθοδολογικά ζητήματα και θεωρητικές αναζητήσεις της εποχής μας.

Η online έκδοση του "Historein/Iστορείν" εντάσσεται στη δραστηριότητα του ΕΚΤ που αφορά τις ηλεκτρονικές επιστημονικές εκδόσεις (ePublishing), η οποία αναπτύσσεται μέσω συνεργασιών με έγκριτους επιστημονικούς εκδότες, ερευνητικούς, ακαδημαϊκούς και πολιτιστικούς φορείς στον ελληνικό χώρο που παρέχουν το περιεχόμενό τους. Ο κατάλογος των ηλεκτρονικών εκδόσεων ανανεώνεται συνεχώς, καθώς το ΕΚΤ προχωρά σε νέες συνεργασίες για τη διεύρυνση του ελληνικού επιστημονικού ψηφιακού περιεχομένου που είναι ανοικτά προσβάσιμο στο διαδίκτυο. Με τις δράσεις αυτές το ΕΚΤ συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση ενός νέου περιβάλλοντος στις επιστημονικές εκδόσεις, που ευνοεί την άμεση δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας στο διαδίκτυο. Στόχος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης στην ελληνική επιστημονική παραγωγή και η διατήρησή της.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την ΕΜΙΘΙ, τo ΕΚΤ διαθέτει τους τόμους του περιοδικού "Historein/Iστορείν", μέσα από τις διαλειτουργικές ηλεκτρονικές του υποδομές, σε ελληνικά και διεθνή δίκτυα και ευρετήρια, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα της έκδοσης. Επιπλέον, παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη για την αναβάθμιση και προτυποποίηση των εκδοτικών διαδικασιών (όπως κανονισμοί έκδοσης, αξιολόγηση, διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων), ώστε να ανταποκρίνονται σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, και συμβάλλει στη μετάβαση της εκδοτικής διαδικασίας του περιοδικού σε πλήρη διαδικτυακή λειτουργία.

Η ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ) - Κοινωνικά Δίκτυα και Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες", (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ΕΕ- Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), που αποτελεί το κύριο αναπτυξιακό έργο του ΕΚΤ. Το περιοδικό "Historein/Iστορείν" διατίθεται και μέσω του δικτυακού τόπου του ΕΠΣΕΤ (www.epset.gr), που περιλαμβάνει πλούσιο ψηφιακό περιεχόμενο για την επιστήμη, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Σημειώνεται ότι ακόμη 9 ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά εκδίδονται ήδη από το ΕΚΤ σε συνεργασία με επιστημονικούς και πολιτιστικούς φορείς: Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (www.deltionchae.org), Ο Ερανιστής (www.eranistes.org), ο Μνήμων (www.mnimon.gr), τα Μακεδονικά (www.makedonikajournal.org), Βυζαντινά Σύμμεικτα (www.byzsym.org), Τεκμήρια (www.tekmeria.org), The Historical Review/La Revue Historique (www.historicalreview.org), Τετράδια Εργασίας ΙΝΕ/ΕΙΕ (www.ine-notebooks.org), Ενημερωτικό Δελτίο ΙΝΕ/ΕΙΕ (www.ine-newsletter.org).

Συνολικά και για τα 10 περιοδικά (www.epset.gr/el/Digital-Content/E-publishing) παρέχεται ανοικτή πρόσβαση σε περισσότερα από 1.800 άρθρα πλήρους κείμενου. Πρόκειται για ελληνικές επιστημονικές εκδόσεις που επιλέγονται για ευρετηριασμό από διεθνούς κύρους ακαδημαϊκά ευρετήρια, όπως το Directory of Open Access Journals, το ISI, το Scopus και το Google Scholar.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ανοικτή Πρόσβαση στη γνώση

Με στόχο την ενίσχυση της εθνικής υποδομής για την έρευνα και την ελεύθερη διάθεση περιεχομένου επιστήμης και πολιτισμού, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) αναπτύσσει υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης, προωθώντας το έργο της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό. Στόχος είναι να εξασφαλίσει, με οργανωμένο και φιλικό τρόπο, εύκολη πρόσβαση σε ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο.

Λειτουργώντας εδώ και πολλά χρόνια ως συσσωρευτής του περιεχομένου που σχετίζεται με επιστήμη, τεχνολογία και πολιτισμό, το ΕΚΤ συνεργάζεται με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία. Αποτέλεσμα αυτής της κοινής προσπάθειας είναι η αύξηση του ποιοτικού ελληνικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας.

Περισσότερες από 4.500.000 ψηφιακές σελίδες ηλεκτρονικών αποθετηρίων, επιστημονικών περιοδικών και ψηφιακών βιβλιοθηκών διατίθενται από τον δικτυακό τόπο του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας και Τεχνολογίας (www.epset.gr), που είναι το κύριο αναπτυξιακό έργο του ΕΚΤ.

Τα ηλεκτρονικά αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης (Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, Ήλιος με το επιστημονικό υλικό του ΕΙΕ, Πανδέκτης με συλλογές Ιστορίας και Πολιτισμού, ψηφιακή Ζωφόρος του Παρθενώνα) καλύπτουν όλες τις επιστήμες και διευρύνονται συνεχώς. Το περιεχόμενο, μάλιστα, των Αποθετηρίων Πανδέκτης και Ζωφόρος του Παρθενώνα διατίθεται ήδη στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana, την οποία το ΕΚΤ εμπλουτίζει με ελληνικό ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο. Παράλληλα, το ΕΚΤ εκδίδει, σε συνεργασία με επιστημονικούς και πολιτιστικούς φορείς, περιοδικά ανοικτής πρόσβασης σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε το περιεχόμενό τους να είναι προσβάσιμο μέσω Διαδικτύου.

Το ΕΚΤ υποστηρίζει την Ανοικτή Πρόσβαση με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, όπως είναι ο δικτυακός τόπος www.openaccess.gr και το blog www.openaccess.gr/blog. Επίσης, το ΕΚΤ είναι το Εθνικό Κέντρο Ανοικτής Πρόσβασης για την πρόσβαση στα ερευνητικά αποτελέσματα του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την έρευνα της ΕΕ (ευρωπαϊκό έργο ΟpenAIREplus, www.openaire.eu).
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών