Τρίτη, Νοεμβρίου 13, 2012

Ανοικτά Ηλεκτρονικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα: ένα νομοθετικό πείραμα με διεθνή απήχηση και οι ελληνικές δράσεις

 
Ένα φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση αποτελεί η κυβέρνηση της Καλιφόρνια, η οποία έκανε ένα σημαντικό βήμα στην πορεία για ανοικτή διαδικτυακή γνώση. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Jerry Brown υπέγραψε πρόσφατα δύο νομοσχέδια (SB 1052 και SB 1053) που επιτρέπουν τη δημιουργία ελεύθερου και ανοικτού από άποψη αδειοδότησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Η νέα νομοθετική ρύθμιση θα προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση σε 50 ακαδημαϊκά ψηφιακά βιβλία που θα διατίθενται με άδειες Creative Commons μέσω μίας ανοικτής ψηφιακής βιβλιοθήκης (California Digital Open Source Library). Ο πρόεδρος της Γερουσίας και εμπνευστής των νομοθετικών διατάξεων, Pro Tem Darrell Steinberg, δηλώνει πώς η κύρια ιδέα σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο είναι να διευκολύνει τους φοιτητές των πανεπιστημίων της Καλιφόρνια, οι οποίοι έχουν χτυπηθεί από το ολοένα αυξανόμενο κόστος των διδάκτρων. Ο νέος νόμος θα λειτουργήσει ως ένα τεχνολογικό πείραμα, και βασικός στόχος του είναι να γίνει παράδειγμα προς μίμηση πέρα από τα σύνορα της Καλιφόρνιας.
 
Στον ελληνικό χώρο, η δράση “Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα” κινείται στόν ίδιο άξονα. Με στόχο την προώθηση των ανοικτών συγγραμμάτων, ηη δράση υλοποιείται από το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ.) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”. Η δράση χρηματοδοτεί τη δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων και συγγραμμάτων που μπορεί να έχουν ως πηγή το επιστημονικό υλικό των πανεπιστημιακών σημειώσεων ή να αποτελούν νέες προσπάθειες των διδασκόντων. Τα ηλεκτρονικά βιβλία θα διατίθενται ελεύθερα μέσα από το διαδίκτυο προς όλους τους ενδιαφερόμενους, σε μορφή υποστηρίξιμη από υπολογιστές ή i-pad καθώς και οποιαδήποτε άλλη ψηφιακή μορφή (e-book, cdrom κλπ.)
 
Η δράση παρουσιάστηκε σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε ημερίδα την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, και ήταν η πρώτη από μία σειρά εκδηλώσεων που θα ακολουθήσουν για τη διάδοση της χρήσης των ηλεκτρονικών βιβλίων και την παρουσίαση των πλεονεκτημάτων τους ως του πλέον σύγχρονου, συμπληρωματικού εργαλείου για την εκπαίδευση και τη μάθηση.
 
Το υλικό της ημερίδας (εισηγήσεις και παρουσιάσεις) θα βρείτε εδώ.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών