Παρασκευή, Φεβρουαρίου 22, 2013

Νομοσχέδιο για την Ανοικτή Πρόσβαση προωθεί το Κογκρέσο


Νομοσχέδιο που αποσκοπεί στη διεύρυνση της πρόσβασης στα αποτελέσματα της δημόσιας χρηματοδοτούμενης έρευνας και στην ενίσχυση της διαφάνειας στην ερευνητική διαδικασία κατέθεσαν πρόσφατα εκπρόσωποι του Κογκρέσου στην Ουάσιγκτον.
Το νέο νομοσχέδιο που εισήγαγαν οι γερουσιαστές του αμερικάνικου κογκρέσου, Mike Doyle, Kevin Yoder, και Zoe Lofgren, επιδιώκει να διασφαλίσει τη δίκαια πρόσβαση στην Έρευνα και Τεχνολογική καινοτομία (Fair Access to Science and Technology Research Act -FASTR) και προτρέπει τους δημοσίους-ομοσπονδιακούς φορείς να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα της έρευνας που χρηματοδοτούν. Πιο συγκεκριμένα, οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις θα απαιτούν από τους φορείς που δαπανούν περισσότερα από 100 εκ. δολάρια το χρόνο για τη χρηματοδότηση της έρευνας (φορείς που είτε ανήκουν ολοκληρωτικά στο δημόσιο τομέα των ΗΠΑ ή κατά ένα μέρος), να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε:

- να παρέχουν στο κοινό διαδικτυακή πρόσβαση στα προσχέδια των επιστημονικών δημοσιεύσεων που προκύπτουν από την ερευνητική δραστηριότητα που χρηματοδοτούν.

- να υποχρεώνουν τους ερευνητές για την κατάθεση ενός ηλεκτρονικού αντιγράφου από το προσχέδιο του άρθρου που έχει γίνει δεκτό για δημοσίευση από επιστημονικά περιοδικά και να διασφαλίζουν ότι το προσχέδιο αυτό θα είναι διαθέσιμο διαδικτυακά και χωρίς κόστος, όχι αργότερα από 6 μήνες μετά τη δημοσίευση της εργασίας σε επιστημονικό περιοδικό.

- να εξασφαλίζουν τη μακροχρόνια διατήρηση των ερευνητικών δημοσιεύσεων σε δυσλειτουργικά και σταθερά ψηφιακά περιβάλλοντα, δηλαδή υποδομές αποθετηρίων (είτε αποθετήριο που ανήκει στον ίδιο τον φορέα χρηματοδότησης ή οποιοδήποτε άλλο αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης)

- να εξετάσουν τις επιλογές για δημοσίευση με ανοικτές άδειες χρήσης (πχ Creative Commons) και το βαθμό που αυτό θα προωθούσε την παραγωγική χρήση και αξιοποίηση της έρευνας που παράγεται από δημόσια χρηματοδότηση.

“Αυτό το νομοσχέδιο θα προσφέρει στους πολίτες των ΗΠΑ διευρυμένη πρόσβαση σε σημαντικά αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας για τα οποία έχουν ήδη πληρώσει , αποδεσμεύοντας την έρευνα που έχει χρηματοδοτηθεί από τα διάφορα Υπουργεία όπως της Γεωργίας, του Εμπορίου, της Άμυνας και της Παιδείας, Ενέργειας της Υγείας κ.α.” δηλώνει ο γερουσιαστής Doyle. Αναμένεται να αποφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για την έρευνα, καθώς θα επιταχύνει την καινοτομία, θα προωθήσει την διαφάνεια, την αξιοπιστία και τη συνεργασία μέσα στην επιστημονική κοινότητα συμπληρώνει ο γερουσιαστής Kevin Υoder.

Την κίνηση αυτή καλωσόρισαν μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και οργανισμών όπως ο Heather Joseph, γενικός διευθυντής του SPARC (Scholarly Publishing Academic Research Coalition), ο οποίος δηλώνει ότι “το FASTR αντιπροσωπεύει ένα τεράστιο βήμα στο να διασφαλιστεί ότι η κρίσιμη ερευνητική πληροφορία που υπάρχει σε αυτές τις δημοσιεύσεις είναι ανοικτά προσβάσιμη από το κοινό. Ενέχει επίσης την προοπτική να επαναστατικοποιήσει ολοκληρωτικά την ερευνητική διαδικασία “.
Το νομοσχέδιο χτίζει πάνω στην επιτυχία της πρώτης οδηγίας για δημόσια πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας που αφορά τον τομέα της Υγείας στις ΗΠΑ και την έρευνα που χρηματοδοτούν τα Εθνικά Ινστιτούτα (NIH). Από το 2008 που εφαρμόζεται η οδηγία, εκτιμάται ότι περίπου 80,000 επιστημονικά άρθρα δημοσιεύονται κάθε χρόνο από χορηγίες των NIH.
Η πράξη Fair Access to Science and Technology Research Act (FARST) αντικατοπτρίζει το αυξημένο ενδιαφέρον του Λευκού Οίκου για τις πολιτικές ανοικτής πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία. Σε αυτή την κατεύθυνση, εξετάζει μηχανισμούς που θα αξιοποιήσουν τις ομοσπονδιακές επενδύσεις στην επιστημονική έρευνα και θα αυξήσουν την πρόσβαση στην πληροφορία με στόχο τηv προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το κείμενο της νομοθετικής Πράξης. Eπίσης, ο οργανισμός SPARC έχει απευθύνει κάλεσμα για την υποστήριξη της Πράξης με στόχο τη διευρυμμένη πρόσβαση στα ερευνητικά αποτελέσματα. Περισσότερες πληροφορίες για το κάλεσμα μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: http://www.arl.org/sparc/media/support-expanded-access-to-research-results—endo.shtml
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών