Τρίτη, Φεβρουαρίου 19, 2013

Ανάλυση πολιτικών ανοικτής πρόσβασης σε παγκόσμιο επίπεδο από τον SPARC

H νέα μελέτη του SPARC EUROPE βασίζεται σε στοιχεία από το ROARMAP (Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies) για την ανάλυση των πολιτικών ανοικτής πρόσβασης που ακολουθούν οι χρηματοδότες της ερευνητικής δραστηριότητας ανά τον κόσμο.
 
Οι πίνακες που δημοσιεύονται από τον SPARC EUROPE παρουσιάζουν 48 χρηματοδότες της έρευνας (ινστιτούτα, οργανισμοί, ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς) και τις υποχρεωτικές πολιτικές ανοικτής πρόσβασης που εφαρμόζουν. Έτσι, καταγράφονται 33 φορείς που υποστηρίζουν τον ‘πράσινο δρόμο’ για δημοσίευση με ανοικτή πρόσβαση (αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης) οι οποίοι προέρχονται από χώρες όπως η Αυστραλία, η Αργεντινή, η Κίνα, ο Καναδάς, η Ισπανία και η Δανία. Μόνο τα Research Councils της Μεγάλης Βρετανίας επιλέγουν τον ‘χρυσό δρόμο’ (δημοσίευση σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης) για να εφαρμόσουν την υποχρεωτική πολιτική για ανοικτή πρόσβαση, ενώ 11 χρηματοδότες της έρευνας από χώρες όπως η Ινδία, Σουηδία, Ελβετία, Αυστρία ακολουθούν και τις δύο οδούς για να διασφαλίσουν την υποχρεωτική ανοικτή πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας που χρηματοδοτούν. Η λίστα ανανεώνεται σε διαρκή βάση καθώς εφαρμόζονται και υιοθετούνται νέες πολιτικές ανά τον κόσμο.
 
Περισσότερες λεπτομέρειες και τους αναλυτικούς πίνακες με τα αποτελέσματα της μελέτης θα βρείτε στο http://sparceurope.org/analysis-of-funder-open-access-policies-around-the-world/.
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών