Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2013

Book Domino Chain World Record

 
The Seattle Public Library launched the 2013 Summer Reading Program by setting a new world record for the longest book domino chain!

The books used to make this domino chain were either donated or are out of date and no longer in the library's collection. They are now being sold by the Friends of Seattle Public Library to help raise money for library programs and services.

No books were harmed during the filming of this video.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών