Πέμπτη, Ιουλίου 18, 2013

Why librarians are needed more than ever in the 21st century

 
In a 2010 interview with The Book Page, Neil Gaiman neatly set out the case for libraries and librarians in the 21st century; the remarks are even more relevant today, as libraries fight for a fair deal from publisher for ebooks, and with austerity-maddened local governments for their very survival.
Over the last decade, which is less than a blink of an eye in the history of the human race, it’s all changed. And we’ve gone from a world in which there is too little information, in which information is scarce, to a world in which there is too much information, and most of it is untrue or irrelevant. You know, the world of the Internet is the world of information that is not actually so. It’s a world of information that just isn’t actually true, or if it is true, it’s not what you needed, or it doesn’t actually apply like that, or whatever. And you suddenly move into a world in which librarians fulfill this completely different function.
We’ve gone from looking at a desert, in which a librarian had to walk into the desert for you and come back with a lump of gold, to a forest, to this huge jungle in which what you want is one apple. And at that point, the librarian can walk into the jungle and come back with the apple. So I think from that point of view, the time of librarians, and the time of libraries—they definitely haven’t gone anywhere.


Neil Gaiman talks about his love of libraries (via Neil Gaiman)

Source: boingboing.net

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών