Τετάρτη, Νοεμβρίου 06, 2013

A Mountain Range Of Shelves Turns This Kids' Library Into A Playground

 
A Mountain Range of Shelves Turns This Kids' Library Into a Playground

Learning to read is a massive adventure in itself, but discovering the library — a magical place where the stories are plentiful and the books are free — is downright mind-blowing. In an effort to match the fun between the pages, the Mexican branding studio Anagrama transformed the interior of a local heritage site into Niños Conarte, a geometric mountain range of literature.
 

A Mountain Range of Shelves Turns This Kids' Library Into a Playground
A Mountain Range of Shelves Turns This Kids' Library Into a Playground


The structure of the former steel foundry couldn’t be altered, so the firm focused instead on creating an angular topography for the flooring — meant to mimic the terrain surrounding the library, in Monterrey.
The carpet-covered installation is part playground, part storage space, with enough nooks and crannies to make find a new read a unique kind of hide-and-seek. Toss in some bean bags and big comfy pillows, and hot damn — it looks like a nice place to spend an afternoon.
 

A Mountain Range of Shelves Turns This Kids' Library Into a Playground

 
A Mountain Range of Shelves Turns This Kids' Library Into a Playground
A Mountain Range of Shelves Turns This Kids' Library Into a Playground


Each of the library’s industrial-style roof beams were given a fresh coat of neon pink and blue paint, which complements the day-glo yellow accents on the ground and wall shelves — a veritable reading rainbow! — while a light-filled theatre completes the makeover. Not a bad backdrop for an afternoon of reading.
 
Source: PSFK, gizmodo.com.au

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών