Τετάρτη, Ιανουαρίου 22, 2014

Ανοικτές τεχνολογίες με την υποστήριξη του BBC, της Europeana, του Ινστιτούτου για τα Ανοικτά Δεδομένα, του Ιδρύματος για την Ανοικτή Γνώση και του Ιδρύματος Mozilla


                                                                    
Το BBC υπέγραψε Σύμφωνα Συνεργασίας με τέσσερις από τους μεγαλύτερους φορείς που εκπροσωπούν τα ανοικτά δεδομένα, το ανοικτό λογισμικό και τα ανοικτά πρότυπα στο διαδίκτυο.
Τα διμερή Σύμφωνα επιτρέπουν στενότερη συνεργασία μεταξύ του BBC και των τεσσάρων φορέων πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων της δημοσίευσης δομημένων Ανοικτών Δεδομένων και της χρήσης ανοικτών προτύπων στις διαδικτυακές τους εφαρμογές. Στόχος όλων των πλευρών είναι η υιοθέτηση ξεκάθαρων τεχνικών και οργανωσιακών προτύπων στη μεταξύ τους συνεργασία αλλά και η ανάπτυξη μελλοντικών συνεργασιών με βάση αυτά τα πρότυπα.
Με την πρωτοβουλία αυτή, το BBC επιθυμεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανοικτή καινοτομία. Η προσέγγιση αυτή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη συνεργασία του BBC με τη βιομηχανία και να συντελέσει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και ψηφιακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τους πολίτες.
Το BBC δημοσιεύει Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα εδώ και αρκετό καιρό, με πιο χαρακτηριστική τη δημοσίευση των πληροφοριών του τηλεοπτικού προγράμματος με μηχαναγνώσιμο τρόπο, ή την επιτυχημένη Υπηρεσία Ολυμπιακών Δεδομένων, η οποία υποστήριξε 10,490 ιστοσελίδες αθλητών στον αθλητικό ιστοχώρο του BBC κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών του 2012.
Ο James Purnell διευθυντής Στρατηγικής και Ψηφιακών Μέσων του BBC δήλωσε: «Το BBC έχει υπάρξει στην πρωτοπορία της τεχνολογικής καινοτομίας στο χώρο της τηλεοπτικής μετάδοσης αλλά και διαδικτυακά, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και προσφέροντας ανταποδοτικές υπηρεσίες στους πολίτες οι οποίοι πληρώνουν το τηλεοπτικό τέλος. Προσφέροντας, ακόμη, προϊόντα στο παγκόσμιο κοινό, και δημιουργώντας δημόσια αξία στην ψηφιακή οικονομία. Έχουμε δουλέψει στενά με αρκετούς οργανισμούς για την προώθηση των ανοικτών δεδομένων, των ανοικτών προτύπων και του ανοικτού διαδικτύου, και σκοπεύουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτές τις συμφωνίες για να βρούμε νέους τρόπους να διαδρούμε με τους χρήστες και να υλοποιούμε τους στόχους του BBC διαδικτυακά».
Σχετικά με τους συνεργαζόμενους φορείς:

Το Ίδρυμα της Ανοικτής Γνώσης
Η μή-κερδοσκοπική οργάνωση «’Ιδρυμα της Ανοικτής Γνώσης» προωθεί την ανοικτή γνώση, το ανοικτό περιεχόμενο και τα ανοικτά δεδομένα. Ιδρύθηκε το 2004 στο Κέιμπριτζ της Αγγλίας και σήμερα έχει παραρτήματα σε πολλές χώρες όπως και στην Ελλάδα. Το Ίδρυμα έχει εκδώσει τον ορισμό της Ανοικτής Γνώσης και υλοποιεί σημαντικά έργα όπως το CKAN, την πύλη που χρησιμοποιείται από πολλές κυβερνήσεις για τη δημοσίευση των Ανοικτών Δεδομένων τους.

Το Ίδρυμα Mozilla
Το Ίδρυμα Mozilla είναι μία μή-κυβερνητική οργάνωση που προωθεί την ανοικτότητα, την καινοτομία και τη συμμετοχή στο διαδίκτυο και υλοποιεί το έργο ανοικτού λογισμικού Mozilla.

To Ίδρυμα της Europeana
Το Ίδρυμα της Europeana προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των μουσείων, των αρχείων, των βιβλιοθηκών και των οπτικοακουστικών συλλογών της Ευρώπης και προσφέρει ενοποιημένη πρόσβαση στο ψηφιοποιημένο υλικό τους μέσα από την ομώνυμη πύλη.

Το Ινστιτούτο για τα Ανοικτά Δεδομένα
Το Ινστιτούτο για τα Ανοικτά Δεδομένα (Open Data Institute) είναι μία ανεξάρτητη, μή-κερδοσκοπική οργάνωση που δραστηριοποιείται για τη δημιουργία οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής αξίας μέσα από τα Ανοικτά Δεδομένα. Επίσης, συντελεί στη διάθεση ανοικτών δεδομένων, στη δημιουργία ζήτησης και φροντίζει για τη διάχυση της πληροφορίας για την αντιμετώπιση τοπικών και οικουμενικών ζητημάτων.

Πηγή: openaccess.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών