Πέμπτη, Μαρτίου 03, 2016

Έκθεση έργων του Ιστορικού Θεόδωρου Παπαδόπουλλου (1921-2016)

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΛΟΣ
(1921-2016)

Πλήρης ημερών, απεβίωσε στις 22/2/2016 ο διαπρεπής ιστορικός της Κύπρου, Θεόδωρος Παπαδόπουλλος.

Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, επίτιμος διδάκτωρ Πανεπιστημίων Αθηνών και Κύπρου, ιδρυτής και διευθυντής  για σειρά ετών του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου και διευθυντής του Γραφείου Ιστορίας της Κύπρου στο Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’.

Το έργο του Θ. Παπαδόπουλλου καλύπτει ένα ασύλληπτο εύρος θεμάτων και τομέων των ανθρωπιστικών επιστημών, από την ιστορία της Κύπρου, εθνολογία, τη βυζαντινή μουσική μέχρι την Αφρικανολογία. Εργάστηκε συστηματικά και μεθοδικά για την έκδοση σημαντικών πηγών της νεότερης ιστορίας της Κύπρου παραδίδοντας ταυτόχρονα μαθήματα ήθους, εργατικότητας και σεμνότητας. Κατά γενική παραδοχή, υπήρξε ο κορυφαίος ιστορικός της νεότερης Κύπρου.

Η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου θέλοντας να τον τιμήσει εκθέτει σε ειδική προθήκη κάποια από τα έργα του που διαθέτει στην Κεντρική Βιβλιοθήκη (Καλλιπόλεως 75) από τις 7 – 14/3/2016.

Τα έργα που εκτίθενται είναι:
 • ·          Social and historical data on population, 1570-1881
 • ·         Δημώδη κυπριακά άσματα εξ ανέκδοτων συλλογών του ΙΘ' αιώνος
 • ·         Ανθρωπολογικά ζητήματα του Μινωικού πολιτισμού
 • ·         Πρακτικά του πρώτου Διεθνούς Κυπρολογικού  Συνεδρίου
 • ·         Το εθνολογικόν πρόβλημα του Ελληνισμού εις την κυπριακήν αυτού φάσιν    
 • ·         Ενωτικόν δημοψήφισμα
 • ·         Africanobyzantina Byzantine influences on Negro Sudanese cultures
 • ·         Contributions to the comparative study of African cultures
 • ·         Κώδιξ Μονής Κύκκου
 • ·         Εκκλησιαστική σάλπιγξ  : άπαντα τα βυζαντινομουσικολογικά
 • ·        Σημειώσεις επί της συγκριτικής γραμματικής ρηματικών τινών τύπων εν τη σουαχίλι και τη ελληνική
 • ·         Κυπριακαί Σπουδαί, τόμος ΛΑ’

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών