Τετάρτη, Φεβρουαρίου 01, 2017

Europe and Latin America expand their collaboration for open science


Regional repository networks join forces


2 referencia smallOpenAIRE and LA Referencia are two of the largest and most well-developed regional repository networks in the world. Through their collaboration, 1.2 million Open Access records from Latin America are now available through the OpenAIRE platform.

LogoAlta
Read More


Πηγή: OpenAIRE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών