Παρασκευή, Ιουλίου 20, 2018

A Single Book Disrupts the Foundation of a Brick Wall by Jorge Méndez Blake


The Castle is a 2007 project by Mexican artist Jorge Méndez Blake that subtly examines the impact of a single outside force. For the installation, he constructed a 75 x 13 foot brick wall that balances on top of a single copy of Franz Kafka’s The Castle. The mortarless wall bulges at the site of the inserted text, creating an arch that extends to the top of the precarious structure.
Although a larger metaphor could be applied to the installation no matter what piece of literature was chosen, Méndez Blake specifically selected The Castle to pay tribute to Kafka’s lifestyle and work. The novelist was a deeply introverted figure who wrote privately throughout his life, and was only published posthumously by his friend Max Brod. This minimal, yet poignant presence is reflected in the brick work—Kafka’s novel showcasing how a small idea can have a monumental presence.
Source: www.thisiscolossal.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών