Κυριακή, Ιανουαρίου 24, 2010

Άριστη η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου ΚύπρουΙδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζεται η διάκριση του ΕFQΜ «Αναγνώριση για Αριστεία», που πέτυχε η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Πρόκειται για διάκριση που είναι το δεύτερο από τα τρία επίπεδα διακρίσεων που απονέμει οργανισμός, οι οποίες αφορούν τη διοικητική οργάνωση οργανισμών ή τμημάτων οργανισμών. Η διάκριση αυτή είναι πολύ σημαντική για ολόκληρο το Πανεπιστήμιο Κύπρου καθότι η Βιβλιοθήκη του είναι η πρώτη που πετυχαίνει την εν λόγω διάκριση, στον ευρύτερο ελληνικό χώρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου από την αρμόδια ομάδα εγκεκριμένων αξιολογητών του ΕFQΜ, η οποία έγινε τον περασμένο Νοέμβριο, εντοπίστηκαν και διάφορα σημεία, τα οποία χρήζουν βελτίωσης.

Σημεία, για τα οποία η Βιβλιοθήκη είτε έχει ήδη προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, είτε σκοπεύει να το πράξει άμεσα. Η έκθεση που έλαβε η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, κάνει λόγο, μεταξύ άλλων, για τη στρατηγική της ότι είναι εναρμονισμένη με αυτήν του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι προσπάθειες που καταβάλλει η διοίκησή της για τη συνεχή της βελτίωση είναι εμφανείς, έχει αναπτυχθεί ενιαία και επίκαιρη επικοινωνία των στελεχών της με όλο το προσωπικό, το προσωπικό όλων των βαθμίδων δείχνει έναν υψηλό βαθμό αφοσίωσης σε αυτήν και στην εργασία του, η εσωτερική επικοινωνία είναι αδιάλειπτη και μεγάλη έμφαση δίνεται στη διάχυση της γνώσης και των πληροφοριών, ώστε να διευκολύνεται η προσωπική ανάπτυξη και η απόδοση των ομάδων.

Τα αποτελέσματα από τις έρευνες ικανοποίησης των χρηστών της Βιβλιοθήκης, αλλά και του προσωπικού έχουν δημιουργήσει προϋποθέσεις προς αξιοποίηση και διασύνδεση με τις στρατηγικές επιδιώξεις της Βιβλιοθήκης και η πολιτική της σε θέματα κοινωνικής επίδοσης, δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί με σαφήνεια, ώστε να ευθυγραμμιστούν γύρω από αυτή σαφείς δράσεις βελτίωσης και στόχοι.

(Της Ευαγγελίας Σιζοπούλου, Εφημερίδα Φιλελεύθερος σελ. 35 , 24/01/2010)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών