Παρασκευή, Νοεμβρίου 25, 2011

ABEKT e-opac -Νέα διαδικτυακή υπηρεσία του ΕΚΤ για τη διάθεση ψηφιακού περιεχομένου βιβλιοθηκών


Τη νέα διαδικτυακή υπηρεσία "ΑΒΕΚΤ e-opac" για τη διαχείριση και τη διάθεση ψηφιακού περιεχομένου βιβλιοθηκών ανέπτυξε και ξεκίνησε να διαθέτει πιλοτικά το ΕΚΤ. Η υπηρεσία αφορά τη διαχείριση βιβλιογραφικών εγγραφών και του αντίστοιχου πλήρους ψηφιακού περιεχομένου, καθώς και τη διαδικτυακή τους διάθεση μέσα από ένα ευέλικτο και ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον αναζήτησης και πλοήγησης.

Μέσω της υπηρεσίας η οποία αναπτύσσεται στο πλαίσιο της νέας έκδοσης του συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ του ΕΚΤ, διατίθενται ήδη οι ψηφιακές συλλογές των Δημόσιων Κεντρικών Βιβλιοθηκών Σερρών, Λιβαδειάς, Κόνιτσας και Ρεθύμνου. Οι συλλογές των βιβλιοθηκών αυτών διατίθενται από τις παρακάτω διευθύνσεις:

ABEKT e-opac για τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών:
 http://eopac-serrelib.abekt.gr
ABEKT e-opac για τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς:
 http://eopac-liblivadia.abekt.gr
ABEKT e-opac για τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας:
 http://eopac-libkonitsa.abekt.gr
ABEKT e-opac για τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου:
 http://eopac-librethymno.abekt.gr

To ψηφιακό περιεχόμενο των 4 βιβλιοθηκών (συνολικά, 1.644 τεκμήρια με περισσότερες από 420.000 σελίδες) έχει ήδη αποσταλεί για ένταξη στην ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana, με βάση τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας της.

Το ΕΚΤ διαθέτει τις παραπάνω συλλογές κατ' αντιστοιχία με το μοντέλο παροχής εφαρμογών ως ολοκληρωμένης υπηρεσίας (Software as a Service), στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας του ΕΚΤ με τις ελληνικές βιβλιοθήκες.

Με τη σταδιακή διεύρυνση της δράσης αυτής σε περισσότερες βιβλιοθήκες, το ΕΚΤ συμβάλει στην αύξηση του διαθέσιμου ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου στο Διαδίκτυο, προς όφελος τόσο των χρηστών όσο και των βιβλιοθηκών.

Περισσότερα στη διαδικτυακή θέση: http://abekt.ekt.gr/abekt/eopac/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών