Παρασκευή, Ιουνίου 15, 2012

H Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει με 80 δισ. ευρώ την Ανοικτή Πρόσβαση στην έρευνα


H επιστημονική έρευνα που θα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του νέου Προγράμματος Πλαίσιο για την έρευνα και καινοτομία Horizon 2020 (συνολικού προϋπολογισμού 80 δισ. ευρώ) θα διατίθεται πλέον με Ανοικτή Πρόσβαση. Όπως δηλώνει στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στους Times Higher Education, οι ερευνητές που θα χρηματοδοτηθούν από το Horizon 2020 θα δεσμεύονται, κατά κανόνα, να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους, σύμφωνα με τις αρχές της Ανοικτής Πρόσβασης.

Παρόλο που η δημοσίευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης, βρίσκεται ακόμα σε πιλοτική λειτουργία για 7 θεματικές περιοχές του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα, εξετάζεται η μελλοντική εφαρμογή αυτής της πολιτικής σε όλο το φάσμα των επιστημών: από τη Μοριακή Φυσική μέχρι τις Κοινωνικές Επιστήμες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών