Τρίτη, Οκτωβρίου 08, 2013

Get Read. Publish with Springer

 

Springer and the Cyprus Academic Library Consortium are proud to present:
Publishing Scientific Research


For your research to be recognized you will need to publish it. ‘Publish or perish’ as they say.

But how do you choose the appropriate journal? How do you improve your chances of getting your research paper accepted? How do you deal with peer review and why is it important? How is the Impact Factor calculated? What is the difference between Open Access publishing and traditional publishing?

We hope to answer all these questions (and more) if and when you join us on one of following dates / locations for a free presentation, made available to you by Springer and the Cyprus Academic Library Consortium.

Nicosia: University of Cyprus
Tuesday November 5, 2013
Time: 9.30 am - 12.00 pm
Location: Main Hall, University of Cyprus,
75 Kallipoleos Avenue, Nicosia


Agenda


9.00 - 9.30 Registration

9.30 - 11.30 Publishing Scientific Research
by
Elizabeth Hawkins, Publishing Editor @ Springer

11.30 - 12.00 Time for Questions and Discussion

Topics that will be discussed

Publishing scientific articles

• Why you should publish
• Types of journals
• Before you begin
• What journal editors want
• How to choose the right journal
• How to structure your article
• Discoverability of your work: metadata
• Getting ready to submit
• Publishing ethics
• Submitting your article – what happens next
• Peer review
• Rejection
• Acceptance and publication of your article

 

Defining impact in academic publishing
Publishing books
Open Access publishing
Available tools for authors
, like
• http://link.springer.com
www.springer.com/authoracademy

 
FB: https://www.facebook.com/events/701982206479507

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών